Home About Browse Search
Svenska


Hörnell, Hanna Vilde, 2022. Vildvuxet och ordnat : brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Green areas are needed in cities for several reasons. For humans, they can be esteemed recreational spaces and they can be habitats for animals and plants. Two types of the city’s green areas are examined within the framework of this work: the orderly lawn area and the wild grass area.

The orderly lawn area is cut intensively during the summer and is a dominant feature in Swedish cities. The wild grass area is here used to refer to a green area that has not been cut intensively but has been allowed to grow wild with spontaneous vegetation, which tends to contain a number of different habitats and which is mainly in an early succession stage. These two types of urban green areas are examined to find out more about what makes people like them or dislike them and what people think about the gradient between them. The hope is that the work will provide clarity in how ordinary and relatively species-poor habitats can be changed and potentially more species-rich habitats can be preserved for people to like the result. The work is mainly based on an interview study that was conducted in a residential area in Karlskoga, Sweden in November 2021.

The results of the study showed that a green area with a mixture of orderly lawn and wild grass area was what most participants in the study could agree on that they liked. The best thing that could be done to make as many people in the study as possible think that an area was aesthetically pleasing and useful was to make the area interesting, as in worth discovering, and clearly taken care of. It was also important to ensure that there were open areas that the users of the place could easily enter and feel that they themselves could choose what they would do there – in other words, that the surfaces were accessible and unprogrammed. A view that can serve as inspiration for how such an area can be designed more precisely was chosen in the study. By using that inspiration, parts of ordered lawn areas can be changed to contain more habitats and more species. Converting the city’s wild grass areas to partly consist of lawn would not have the same beneficial effect on the number of habitats in Sweden’s cities, but it could make people appreciate the wild parts that were left behind more than they did before and probably even inspire people to care more about them.

,

Grönområden behövs i städerna av flera skäl. För människor kan de vara uppskattade rekreationsytor och de kan vara livsmiljöer för djur och växter. Två typer av stadens grönområden granskas inom ramen för detta arbete: den ordnade gräsmattan och det vildvuxna höggräsområdet.

Den ordnade gräsmattan klipps intensivt under sommaren och är ett dominerande inslag i svenska städer. Det vildvuxna höggräsområdet används här för att avse ett grönområde som inte har klippts intensivt utan har fått växa vilt med spontan vegetation, som tenderar att innehålla en rad olika livsmiljöer och som huvudsakligen befinner sig i ett tidigt successionsstadie. Dessa två typer av urbana grönområden undersöks för att ta reda på mer om vad som gör att människor gillar dem eller ogillar dem och vad människor tycker om en gradient mellan dem. Förhoppningen är att arbetet ska ge klarhet i hur vanliga och relativt artfattiga livsmiljöer kan förändras och potentiellt fler artrika livsmiljöer kan bevaras för att människor ska uppskatta resultatet. Arbetet bygger huvudsakligen på en intervjustudie som genomfördes i ett bostadsområde i Karlskoga i november 2021.

Resultatet av studien visade att ett grönområde med en blandning av ordnad gräsmatta och vild gräsyta var vad de flesta deltagare i studien kunde enas om att de gillade. Det bästa som kunde göras för att få så många som möjligt i studien att tycka att ett område var estetiskt tilltalande och användbart var att göra området intressant, som i värt att upptäcka, och tydligt omhändertaget. Det var också viktigt att se till att det fanns öppna ytor som platsens brukare lätt kunde komma in på och känna att de själva fick välja vad de skulle göra där – alltså att ytorna var tillgängliga och oprogrammerade. En inspirationsbild för hur ett sådant område kan utformas mer exakt valdes i studien. Genom att använda den inspirationen kan delar av ordnade gräsytor ändras till att innehålla fler livsmiljöer och fler arter. Att göra om stadens vilda gräsytor till att delvis bestå av gräsmatta skulle inte ha samma gynnsamma effekt på antalet livsmiljöer i Sveriges städer, men det skulle kunna få människor att uppskatta de vilda delarna som lämnats kvar mer än de gjorde tidigare. Förmodligen skulle det leda till att människor också brydde sig mer om de bevarade vildvuxna delarna än vad de gjorde tidigare och till att de skulle vilja ha kvar dem.

Main title:Vildvuxet och ordnat
Subtitle:brukares upplevelser av gradienten från vildvuxna områden till gräsmattedominerade områden i staden
Authors:Hörnell, Hanna Vilde
Supervisor:Lindberg, Stefan
Examiner:Larsson, Marie and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönområde, urbana grönområden, spontan vegetation, ogräs, vildvuxet höggräsområde, ordnat gräsmatteområde, habitat i staden, brukares preferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18077
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2022 07:14
Metadata Last Modified:16 Jul 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics