Home About Browse Search
Svenska


Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den biologiska mångfalden är hotad världen över, och de skånska odlingslandskapen är inget undantag. Den pågående minskningen av artdiversitet i fullåkerlandskapen utgör ett speciellt stort problem för oss människor; den riskerar vår matförsörjning. Kan grön infrastruktur, specifikt gröna stråk, bidra till att minska denna risk? Detta är vad denna uppsats är ämnad att undersöka.
Syftet med uppsatsen är att visa på att anläggning av fler gröna stråk kan öka biodiversiteten i det skånska åkerlandskapet. Ämnet har undersökts genom en litteraturstudie, platsbesök och en intervju med en lantbrukare som har anlagt gröna stråk.
Resultaten visar på att gröna stråk kan ha många positiva effekter på biologisk mångfald, och att det behövs ökat incitament för att anlägga fler i åkerlandskapet. Ytterligare forskning behövs på grönstråks effekter i förhållande till mängden grönstruktur de tillför, skillnaden mellan avskurna stråk och större nätverk och annan påverkan som stråken kan ha på skörd. Grönstråk är en flexibel åtgärd, men kan inte användas som en komplett lösning för att skydda biodiversiteten i åkerlandskapen. För detta behövs ytterligare åtgärder och styrmedel från högre instanser.

,

Biodiversity is threatened all over the world today, and the Scanian agricultural landscapes are no exception. The ongoing decline of species diversity in these landscapes pose a particular threat for us humans; it risks our food supply. Can green infrastructure, specifically greenways, help reduce this risk? This is what this essay is meant to investigate.
The purpose of the thesis is to show that the construction of more greenways can increase biodiversity in the Scanian agricultural landscapes. The subject has been investigated through a literature study, site visits and an interview with a farmer who has implemented greenways.
The results show that greenways can have many positive effects on biodiversity, and that more incentives are needed to implement them at a further extent. More research is needed on the effects of greenways in relation to the amount of green structure they add, the difference between cut-off green infrastructure and larger networks, and other effects that these can have on harvest. The greenway is a flexible measure, but cannot be used as a complete solution to protect biodiversity in the agricultural landscape. For this, additional measures from higher instances are needed.

Main title:Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?
Authors:Hagstam, Matilda
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:grönstråk, gröna stråk, biologisk mångfald, biodiversitet, beträda, landskapsplanering, kantzon, odlingslandskap, greenways, hållbar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15923
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2020 09:41
Metadata Last Modified:20 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics