Home About Browse Search
Svenska


Mässing, Malin and Logrim Wikander, Filippa, 2019. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. In addition to wear and tear, moisture and UV radiation can lead to the material being affected by decay, which deteriorates the durability so that parts or the entire design must be replaced. The purpose of this paper is to focus on which materials can replace wood in constructions in the public environment and assess these materials based on parameters that take into account everything from the origin of the material to the material's resistance.

During our study we have assumed a number of parameters for delimiting the type of information that has been important for both wood and the respective alternative material. In addition to searching for information through literature studies, a questionnaire was sent out to manufacturers and retailers of alternative materials, where the questions are linked to the ones set out in the aforementioned parameters, with the aim of getting a clearer insight into, among other things, production, durability and environmental impact. The answers to the questionnaire were sometimes difficult to interpret and compare. Meetings have been held with the Material Library in Stockholm and the company G9 Landskap, which, in addition to more detailed information on alternative material, has given us the opportunity to both see and feel the materials in person.

During the work we have come to the conclusion that irrespective of which material choice is made, both wood or alternative materials have their advantages and disadvantages, within the given parameters. Depending on the type of construction, expected wear and tear and exposure to weather and wind, wood may be suitable in some environments, while the alternative materials have advantages in others. The main advantages of the alternative materials for wood are the long life span, that they do not suffer from decay and that they are almost maintenance-free. At the same time, the work shows that wood is a material that is easily accessible in Sweden, has a greater strength than the alternative materials and gives a warm impression. These benefits can contribute to the use and development of more modification/treatment methods in the future to increase the durability of the wood.

,

Trä som material har traditionellt använts och används fortfarande i många konstruktioner i utemiljö i Sverige. Trots fördelar med inhemskt material som inte kommer från ändliga resurser och har en speciell karaktär kan man inte bortse från det faktum att trä kräver underhåll. Förutom slitage från brukare kan fukt och UV-strålning leda till att materialet drabbas av röta, vilket försämrar beständigheten så pass att delar eller hela konstruktionen måste bytas ut. Syftet med detta arbete är att lägga fokus på vilka material som kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig miljö och bedöma dessa utifrån parametrar som behandlar alltifrån materialets ursprung till respektive materials beständighet.

Under arbetes gång har vi utgått från ett antal parametrar för att avgränsa vilken typ av information som varit väsentlig gällande både trä och respektive ersättningsmaterial. Förutom informationssökande genom litteraturstudier skickades en enkät ut till tillverkare och återförsäljare av alternativa material där frågorna är kopplade till de uppställda i parametrarna skulle besvaras, med syftet att få en tydligare inblick i bland annat produktionen, beständighet och miljöpåverkan. Svaren på enkäten var ibland svåra att tolka och jämföra sinsemellan. Utöver det har möten hållits med Materialbiblioteket i Stockholm samt företaget G9 Landskap som förutom mer ingående information om ersättningsmaterial gett oss chansen att både se och känna på materialen i verkligheten.

Under arbetet har vi kommit fram till att oavsett vilket materialval som görs har både trä eller ersättningsmaterialen sina för- och nackdelar om man utgår för de givna parametrarna. Beroende på vilken typ av konstruktion det är, förväntat slitage och exponering för väder och vind kan trä vara lämpligt i vissa miljöer, medan ersättningsmaterialen har fördelar i andra. De främsta fördelarna med de alternativa materialen till trä är den långa livslängden, att de inte drabbas av rötangrepp och att de är nästintill underhållsfria. Arbetet visar samtidigt att trä är ett material som är lättillgängligt i Sverige, har en större hållfasthet än ersättningsmaterialen samt ger ett varmt intryck. Dessa fördelar kan bidra till att man framöver använder och utvecklar fler modifieringsmetoder för att öka beständigheten hos trä.

Main title:Trä-ish
Subtitle:vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?
Authors:Mässing, Malin and Logrim Wikander, Filippa
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:furu, träplastkomposit, högtryckskompaktlaminat, återvunnen plast, CO2,, beständighet, ersättningsmaterial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10512
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10512
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2019 13:21
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics