Home About Browse Search
Svenska


Hall, Oscar, 2015. Cykelplanering genom urban form : förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
71MB

Abstract

Detta arbete utforskar hur sammansättningen av olika stadsstrukturer påverkar hur vi cyklar i staden, och studeras genom en fallstudie av Varberg. Eftersom Västkustbanan genom Varberg planeras att grävas ned kommer centralstationen, den största målpunkten i staden, att flyttas 200 meter norrut. Det innebär förändrade resvägar för människorna i staden och därigenom ett behov av nya cykelvägar och en uppdatering av gällande cykelplan. Trafikplanering sker ofta genom komplettering av enstaka stråk och med en begränsad diskussion kring nätverket som helhet. Ett nytt angreppssätt är alltså nödvändigt för cykelplanering. Därför prövas geodesign i detta arbete. Geodesign är en arbetsmetod med syfte att integrera GIS i designarbetet genom en omvänd process där eventuella konsekvenser, beslutsmodeller och utvärderingsmetoder fastställs och diskuteras innan designarbetet och analysen påbörjas. I arbetet görs en analys genom att ett stort antal målpunkter identifieras, från vilka rörelsemönstren till de båda stationerna sedan analyseras. Resvägen bedöms genom såväl längd som uppförsbackar, gatumiljöns kvalité, ljudmiljö och rörelsepsykologi. De båda scenariona jämförs sedan.
Resultaten visar hur rörelsemönstren förskjuts norrut. Samtidigt identifieras också höga rörelsekoncentrationer på öppna ytor, i gränszonerna mellan olika tidsepoker i stadsbyggandet och på stråk som orienteras diagonalt mot den rådande strukturen. Resultaten visar också att en organisk struktur i större utsträckning än en rutnätsstruktur styr hur vi rör oss i staden. Slutligen dras slutsatsen att ett ifrågasättande krävs av de rutnät som idag skapas för att stimulera ökat resande med cykel, då resultaten visar att en organisk struktur förenklar ett snabbt resande. Vid sidan av detta visar även studien att större omtanke behöver ges gränserna mellan olika områden, då de har en nyckelroll i utvecklandet av en stads cykelidentitet.

,

This thesis discusses, through a study of the Swedish city Varberg, how urban form determines the movement patterns for cyclists in urban environments. Since Västkustbanan (the railway following the western coast of Sweden) is being relocated to a tunnel, the central station will be moved 200 meters northward. This changes movement patterns which increases the need for new bike routes and an update of the bike plan. Since traffic planning is done through complementary processes, without consideration to the whole, a new design methodology called geodesign is used in this thesis. The method aims at integration GIS in the design process, while simultaneously determining possible consequences, decision models and evaluation before the analysis and the design process is started. After that, an analysis is made based on the simplest route between a large amount of starting points, representing housing and work places, and the central stations. The routes are determined based on length, slope, the attractiveness of the streetscape, soundscape and the psychology of movement. The results are then compared.
The analysis shows a shift northward. When studying the paths with high concentrations of movements they often run through open spaces, in the borders between different areas and in streets running diagonally against the governing directions. The results also show that an organic structure steers the patterns to a larger extent than a grid. Finally a conclusion is made, questioning the idea that the grid is a good way of creating bike friendly neighbourhoods, when an organic structure clearly shortens the distances. Furthermore, the study shows that more care is needed for the borders between neighbourhoods, since they help strengthening the culture of biking in swedish cities.

Main title:Cykelplanering genom urban form
Subtitle:förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation
Authors:Hall, Oscar
Supervisor:Ode Sang, Åsa
Examiner:Larsson, Anders and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:urban Morfologi, cykelplanering, stadsform, geodesign, GIS, rörelseanalys, formanalys, cykel, rörelsemönster, urban Form
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2016 11:01
Metadata Last Modified:09 Jun 2016 11:01

Repository Staff Only: item control page