Home About Browse Search
Svenska


Gillefalk, Lina Lo, 2016. Sparsamhetens estetik : en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Denna kandidatuppsats tar upp frågor av vikt för den gestaltande delen av landskapsarkitektens profession. I uppsatsens första del, teorin, tar avstamp i framförallt Catherine Dees filosofi om 'aesthetics of thrift', en sparsamhetens estetik, som den presenteras i boken To Design Landscape: Art, Nature & Utility. Boken är utgångspunkt i diskussioner om gestaltning och estetik, form och materialitet, och landskapsarkitektur som ett formbaserat hantverk. 'Aesthetics of thrift' ringas in genom begrepp som utility, thrift och art och sätts i relation till bland annat frågan om ekologisk hållbarhet. Några av Dees principer och strategier för 'aesthetics of thrift' redovisas kort, och det görs ett försök att i en modell sammanfatta konceptets viktigaste byggstenar.
I uppsatsens andra, tillämpande del förankras teorin i praktik, genom min egen påbörjade gestaltningsprocess i Gästisparken i Vellinge. I denna del utgör mina egna skisser i blyerts det huvudsakliga materialet, kompletterade med fotografier, dagboksanteckningar och korta sammanfattningar av mina tankar kring det som visas. Den tillämpande delen avslutas med sammanfattande ställningstaganden för gestaltningen, vilka visas i två planer.
I uppsatsens tredje del finns reflektioner över den egna gestaltningsprocessen. Gestaltning handlar mycket om val, och jag reflekterar över dessa i relation till uppsatsens teoretiska del. Här diskuteras därmed även hur 'aesthetics of thrift' på olika sätt kan vara till hjälp för landskapsarkitekten i dennes gestaltande praktik.

,

This bachelor thesis deals with questions regarding designing aspects of the landscape architect´s profession: the aesthetic practice. Its theoretical basis is the design philosophy of 'aesthetics of thrift', as presented by Catherine Dee in the book To Design Landscape: Art, Nature & Utility. The thesis discusses aesthetics, form and materiality, and landscape architecture as a form-based craft. It tries to highlight the concept of 'aesthetics of thrift' in relation to landscape architecture by discussing 'art', 'utility' and 'thrift', including ecological sustainability. The thesis also talks about some of Dee´s design strategies and principles for working towards an 'aesthetics of thrift', and tries to abstract the most important cornerstones of the philosophy in a model.
The second part of the thesis shows my own design process in Gästisparken in Vellinge, a town in the region of Skåne, Sweden. The process is shown mainly through sketches and diary notes, but also includes photographs and concluding thoughts about what is experienced in the park. The conclusions of the design choices are presented in two plans.
In the third part of the thesis I reflect upon my own design process, its challenges and choices, in relation to the theory, mainly the philosophy of 'aesthetics of thrift'. Following this is a discussion about how the concept of 'aesthetics of thrift' might be useful in the aesthetic practice of the landscape architect.

Main title:Sparsamhetens estetik
Subtitle:en studie av Catherine Dees 'aesthetics of thrift' och Gästisparken i Vellinge
Authors:Gillefalk, Lina Lo
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, estetik, estetisk upplevelse, sparsamhet, form, material, hantverk, skissande, konst, gestaltningsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6138
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Dec 2016 15:51
Metadata Last Modified:16 Dec 2016 15:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics