Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Odd, 2020. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. Ett färgsystem som utgår från hur människan kan uppleva färg.

Vi människor mår bättre psykiskt i rumsligheter vi upplever estetiskt tilltalande. Vi mår däremot sämre i rum vi inte gillar. Det finns flera faktorer som påverkar hur vi människor upplever färg som gör att upplevelsen i stor grad blir subjektiv. Vi har samma fysiska egenskaper i människokroppen att kunna uppleva färger lika. Men flera faktorer så som bakgrund, kultur, omgivning, ålder, kön et cetera påverkar och influerar oss att uppleva färg olika.

Färger kan uppfattas olika beroende på deras omgivning. Två intilliggande färger förstärker varandras skillnader. Färg upplevs olika beroende på platsen av rummet. Vi kan med lätthet skapa alfabet baserade på former, men gör vi samma försök med färger skulle det bli obrukbart. Trots en stor kapacitet att urskilja nyanser av färg är det subjektivt vart på en färggradient vi placerar den. Enkätundersökningen kommer fram till att ja, upplevelse av färg och hur trivsamt det känns är subjektivt. Samtidigt finns det en röd tråd och mall som vi människor följer och uppfattar vissa färger likartat. Olika färger associerades till olika miljöer, platser och känslor. Färger blir tillskrivna känslor så som glädjens eller kreativitetens färg. För att skapa ett trivsamt rum med färg bör användaren vara beredd på att det alltid finns någon som tycker annorlunda trots en stor majoritet av positiva kommentarer. Färgupplevelsen är knuten till den specifika platsen, rumsligheten och funktionen på rummet. Det finns ingen guide i hur färg bör användas, istället bör platsens sammanhang avgöra vilken färg som bäst lämpar sig.

,

A bachelor thesis investigating the influence of colours on our spatial perception regarding wellbeing. Research shows that colours are complex and are tightly interwoven with shape and light. This study is based on the colour system NCS, Natural Colour System. We humans feel a lot better mentally in a spatiality we perceive as aesthetically pleasing. In contrast to a spatial place we dislike and instead influence our mental health negative. Several factors affect how we perceive colour. In many ways the perception is subjective and within the individual, even though we have the same physical conditions. The factors are such as cultural background, age, context, environment, age and sex. Colours can be perceived differently depending on their surroundings. Two adjacent colours reinforce each other's differences. We can with ease create an alphabet using shapes. If we try the same thing with shades of colour it would become unusable. Even though we can perceive millions different shades of colour it is highly subjective how we would order and place them. The survey concludes that yes, our perception of colours is subjective and if we view them as delightful or distain them. Though the study also showed that there is a red thread of how we perceive a colour. We view and comprehend colours in a similar way. Shades of colour were associated with different environments, feelings, spaces and similar. Colours were attributed with being happy, sad, sexy or creative. To create a good place with fitting colours the landscape architect should be prepared that there will always be someone who does not agree with the colour choices, despite an overwhelming majority there is always those who think differently in colour. The experiences and perception of colours seem to be tied to the specific location, spatial qualities of the room and the function of said room. There is no go-to guide on what colour to use in what situation.

Main title:Uppfattning och upplevelse av färg i rum
Subtitle:hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet
Authors:Nilsson, Odd
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, färg, färg perception, miljöpsykologi, kulör, rumslighet, busskur, NCS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15929
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15929
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2020 06:19
Metadata Last Modified:21 Aug 2020 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics