Home About Browse Search
Svenska


Dehner, Izabella, 2024. Medborgardialoger : en studie om hur tre olika kommuner samlar information från invånare genom medborgardialoger. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
660kB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker hur samhällsplanerare använder olika metoder för att genomföra medborgardialo-ger samt hur samhällsplanerare reflekterar över medborgardialoger som verktyg. Öppna intervjuer används för att ta reda på hur enskilda samhällsplanerare upplever medborgardialoger som verktyg och intervjuerna pågick i ca 32 minuter. Efter att intervjuerna blivit nedskrivna skickades ett återkopplingsmejl till respondenterna där de fått godkänna hur intervjuerna tolkats och skrivits ner på grund av etiska anledningar. Därefter strukturerades intervjuerna genom en narrativ analys i resultatavsnittet och därefter analyserades intervjuerna i diskussionsav-snittet kopplat till bland annat kommunikativ planerings teori och Strandbergs fyrfältsmatris över hur kommuner ideologiskt är uppbyggda (Strandberg 1998, refererad i Erlingsson & Wänström, 2021).
Resultatet visar att de tre respondenterna från kommunerna både använder metoder som liknar och skiljer sig ifrån varandra när medborgardialoger genomförs.

,

This thesis examines how urban planners utilize various methods to conduct citizen dialogues and how urban planners reflect on citizen dialogues as a tool. Open interviews were used to explore how individual urban planners perceive citizen dialogues as a tool with interviews lasting approximately 32 minutes. After the interviews were transcribed, a feedback email was sent to the respondents for approval regarding how the interviews were interpreted and transcribed for ethical reasons. Subsequently, the interviews were structured through a narrative analysis in the results section and further analyzed in the discussion section, incorporating theories such as communicative planning theory and Strandberg's four-field matrix of how municipalities are ideologically structured (Strandberg 1998, referenced in Erlingsson & Wänström, 2021).
The results indicate that the three respondents from the municipalities employ both similar and different methods when conducting citizen dialogues.

Main title:Medborgardialoger
Subtitle:en studie om hur tre olika kommuner samlar information från invånare genom medborgardialoger
Authors:Dehner, Izabella
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Palsdottir, Anna Maria and Fridell, Linnéa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medborgardialog, kommunikativ planering, kommun, social hållbarhetsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20098
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 10:29
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics