Home About Browse Search
Svenska


Perander, Sonja, 2019. Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat : en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Staden står inför stora framtida utmaningar med både kraftigt ökande befolkning och eskalerande
effekter av klimatförändringarna. Denna uppsats undersöker hur träd kan användas för att lindra
de påfrestningar och utmaningar som staden kommer möta. Träden har stor potential att leverera
ekosystemtjänster som både kan skydda staden från extrema väderförhållanden och skapa attraktiva
vistelsemiljöer. Genom sin förmåga att variera skepnad över årstider och över tid kan träden utgöra
byggelement med multifunktionella kvalitéer i staden. Men staden är en utmanande växtplats för
träden. För att de ska kunna leva upp till sin fulla potential behövs en förståelse för hur de ska
kunna utvecklas till friska fullvuxna individer, och hur de genom sina specifika artegenskaper kan
leverera den funktion som behövs för den specifika platsen. Denna förståelse är vad uppsatsen har
för avsikt att fördjupa sig i. Uppsatsen riktar in sig på hur träd kan användas i den vardagliga
vistelsemiljön i staden för beskuggning respektive vindutjämning. Genom att sammanställa ett
teoretiskt underlag och utifrån det undersöka olika gestaltningsaspekter med hjälp av principskisser
strävar uppsatsen efter att skapa en grundläggande förståelse för ämnet.

,

The city is facing great future challenges with huge population growth and escalating effects of
climate change. The aim of this thesis is to explore how trees can be used to mitigate the stress and
the challenges that the city will face. Trees have great potential to generate ecosystem services both
for protecting the city from extreme weather conditions and to create attractive sites. With their
capability to change shape over season and over time the trees can be used as building elements
with multifunctional qualities in the city. But the city is a challenging environment for the trees. In
able to live up to their full potential there is a need for understanding how trees can evolve to
healthy full-grown individuals, and through their specific characteristics generate the function that
is needed for the specific site. This comprehension is what the thesis is aiming to deepen. The focus
of the thesis is to examine how trees can be used in the living environments of the city through
regulating heat and wind. By putting together a theoretical basis and exploring different design
aspects with the help of principle sketches the thesis is attempting to create an elementary
understanding for the subject.

Main title:Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat
Subtitle:en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer
Authors:Perander, Sonja
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:beskuggning, ekosystemtjänster, klimatanpassning, mikroklimat, stadsträd, vindutjäming
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10744
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10744
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2019 05:25
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics