Home About Browse Search
Svenska


Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa, 2021. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Hur kan man gå till väga för att skapa en ståndortanpassad och estetiskt tilltalande
perennplantering?
Den mycket fuktiga- eller mycket torra ståndorten kan upplevas utmanande att välja perenner till.
Det kan även vara svårt att förutse hur kompositionen kommer utvecklas med tiden. Detta
kandidatarbete undersöker vad erfarna trädgårdsgestaltare anser vara pålitliga perenner till den
fuktiga- och torra ståndorten, samt hur man på ett estetiskt tilltalande sätt kan gestalta med
perenner.
Kandidatarbetet bygger på en litteraturstudie som sammanställer läst litteratur till två växtlistor, en
för den fuktiga- respektive torra ståndorten. Vidare redovisas olika kompositionsprinciper som kan
användas vid gestaltning med perenner. Växtlistan kompletteras med symboler som redovisar
växternas ståndortspreferens, morfologiska egenskaper samt ytterligare egenskaper. Växtlistan
används sedan som underlag för att ta fram två kompositionsförslag för respektive ståndort.

,

How can one go about creating a site-adapted and aesthetically pleasing perennial plant-bed?
The very moist- and very dry plant habitats can feel challenging to choose perennials for. It can
also be hard to predict how the plant-composition will develop with time. This bachelor thesis
studies what experienced garden designers consider reliable perennials for the damp- and dry
habitats, as well as how one can create an aesthetically pleasing design proposal with perennials.
This thesis is based on a literature-study that compiles read literature into two plant-lists, one for
the damp- respective dry plant-habitat. The work also highlights different planting principles that
can be used when designing with plants. The plant-list is complemented with symbols showing the
plants preferred habitat, its morphological features as well as additional features. The plant-list is
later used as foundation for creating two design proposals, one for the damp- respective dry planthabitat.

Main title:Perennpaletten
Subtitle:en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter
Authors:Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa
Supervisor:Wembling, Mona
Examiner:Ingemansson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekologi, kompositionsförslag, kompositionsprinciper, naturalistisk växtgestaltning, perenner, växtgestaltning, ståndort, ståndortsanpassning, växtlista
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16827
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 08:10
Metadata Last Modified:24 Jun 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics