Home About Browse Search
Svenska


Rangford, Elin, 2022. Turism : incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Med dagens snabbt ökande intresse för resande
och utforskande av nya platser är turism ett
högaktuellt ämne för planerare. Turism leder
ofta till fysisk utveckling av landskapet,
samtidigt som det även riskerar att leda till
problem i landskapet om inte aktiv förvaltning
genomförs. På senare år har resande blivit allt
enklare, vilket kombinerat med förbättrad
samhällsekonomi, har inneburit en snabb
ökning i turistflöden till attraktiva turistorter
världen över. Effekten av detta är att problem
med överturism rapporteras från många håll.
För att minimera uppkomsten av
turistrelaterade problem och samtidigt
maximera användandet av turisterna som
resurs, är det viktigt att alla inblandade aktörer
arbetar för en hållbar turismutveckling. För att
enkelt kunna ursilja var kompromisser krävs
för att hållbarhet ska uppnås, behövs tydliga
strategier och analysunderlag. Turisterna
behöver tas i åtanke när utveckling av den
fysiska miljön genomförs, men fokuset
bör vara att genomföra förbättringar för
lokalbefolkningen.
Genom att kombinera en litteraturstudie
med två fallstudier angriper uppsatsen
frågeställningarna på både ett teoretiskt
och praktiskt sätt, vilket urskiljer vilka
turismrelaterade problem som är aktuella för
planerare i svenska kommuner. Utöver detta
belyser fallstudierna hur turismarbetet fungerar
i Sverige och vilka strategier som används.
Än så länge har inte svenska kommuner
drabbats av överturism. Däremot är det
viktigt att även planerare i Sverige redan nu
arbetar proaktivt med frågor som rör negativ
påverkan av turism för att undvika överturism
i framtiden. I många fall krävs samarbete
mellan olika aktörer och en blandning av olika
verktyg, strategier och åtgärder för att turismen
ska utvecklas på ett hållbart sätt.

,

The interest in traveling and exploring new
places is rising, which makes tourism highly
relevant for planners. Tourism often means
development of the physical environment,
but in too large quantities, it can also lead
to difficult management problems. Tourism
flows are quickly rising at attractive tourism
destinations, and over tourism is being reported
in areas all over the globe.
Cooperation between different actors
is needed to minimize the risk of problems
related to tourism, and at the same time
maximize the benefits of tourism in the area.
Compromises are necessary and for these to be
made properly, clear strategies and analyses are
needed. While tourism needs to be considered
when planning public areas, focus needs to
remain on the needs and rights of the residents.
A combination of a literature study
and two case studies is used in this essay,
which brings both a theoretical and a practical
perspective to the questions at issue. This
method made it easier to distinguish which
planning related tourism problems are relevant
for Swedish municipalities, and what strategies
are being used today.
Even though overtourism is not yet
an issue in Swedish tourism destinations,
it is necessary for Swedish planners to be
proactive in working towards a sustainable
tourism development. In many circumstances
it is necessary to work with a combination of
tools, strategies, and measures to make sure
the development of tourism doesn’t lead to
future problems.

Main title:Turism
Subtitle:incitament för samhällsutveckling & ett potentiellt problem
Authors:Rangford, Elin
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Larsson, Anders and Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:turism, överturism, planering, landskapsplanering, fritidshusområden, naturturism, Gotland, Åre
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18435
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2022 09:32
Metadata Last Modified:04 Nov 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics