Home About Browse Search
Svenska


Martinson, Viktoria and Persson, Ida, 2006. Kallmur av granit : dess konkurrenskraft gentemot andra stödmurar gällande stabilitet, ekonomi och livslängd. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Syftet för följande examensarbete var att undersöka möjligheterna att tillämpa en viss kallmurad stödmur i Sverige. Muren har fått en stor spridning i Norge, och används där både i vägmiljöer, stadsmiljöer och som stödmur för att ta upp landskapets varierande nivåer. I Sverige existerar inte den här typen av mur. Om muren har fått så stor användning i Norge, varför kan den då inte byggas i Sverige?

Muren byggs av större råhuggna och rektangulära granitblock som staplas på varandra med hjälp av grävmaskin och genom blockens tyngd erhålls en stabil konstruktion. Idag utnyttjas runt trettio procent av den sten som bryts, till gatsten, kantsten, konst och gravvårdar. Resterande del finns det ingen direkt marknad för i dagens läge. Sten sorteras bort på grund av skönhetsfel såsom kvartsränder och barkytor, samt för att stenen har bristande kvalitet gällande klyvbarhet. Då det inte finns några speciella krav på blockens utseende kan en del av den sten som idag sorteras bort användas till stödmuren.

I arbetet behandlas granit som material; dess egenskaper och möjligheter. Genom att materialet har bildats under en lång tid, har det fått goda egenskaper med avseende på beständighet, slitstyrka och hållfasthet. Vidare har vi studerat stäntstabilitet, dvs olika jordars geotekniska egenskaper och deras förmåga att bära en konstruktion. Granitmuren har även jämförts ekonomiskt med andra typer av stödmurar för att undersöka dess konkurrenskraft på marknaden. Den ekonomiska delen syftar till att jämföra denna typ av murkonstruktion med andra, på marknaden mer vanligt förekommande murtyper och murmaterial.

Huruvida en stentyp är lämplig till den här typen av mur bestäms av dess klyvbarhet. Sten med god klyvbarhet bryts främst i Bohuslän och i Bjärlöv och Vånga i Skåne. Att transportera sten i Sverige är idag dyrt, och det är en nackdel att brytningsplatserna är begränsade.

I vår ekonomiska jämförelse har vi kommit fram till att granitmuren kan konkurrera med andra murar på marknaden gällande anläggningskostnad. Dock kan transporterna ses som ett problem eftersom lämpliga stenbrott är få och föga utspridda i Sverige.

Genom en enkätundersökning har vi upptäckt att det bland yrkesverksamma projektörer, landskapsarkitekter och geotekniker finns ett stort intresse för muren. Bland de tillfrågade fanns det ingen som kände till den här typen av konstruktion, vilket visar att marknadsföring av muren är viktig. I allmänhet tror de yrkesverksamma att granit är ett dyrt material och därför väljer man annat material istället. Såvida kostnaderna inte blir för höga anses granitmuren vara ett bra och tilltalande alternativ till att enbart anlägga murar av betong eller gabioner. Enligt de geotekniker vi talat med är konstruktionen hållbar och de anser att det är en viktig aspekt att man, genom murkonstruktionen, kan ta tillvara på restmaterialet bättre. Vi fick fram ett brett spektra gällande murens användningsområden, vilket bara ytterligare bevisar murens många möjligheter.

,

The purpose of this degree thesis is to investigate the possibilities to use a certain kind of
stone wall in Sweden. This construction is commonly used in Norway, among roads, in urban
environment and as a supportive wall in hard ground conditions. In Sweden the usage of this
stone wall is very rare. If it is common in Norway, why can´t it be used in Sweden as well?
The wall is built of large rectangular boulders that are put on top of each other with an
excavator. The boulders are heavy and in that way they stabilize the construction. The
production of granite only amount about thirty percent of the extract from the quarry. For the
remaining seventy percent there are no business, because of aesthetic reasons and
unpredictable dichotomy. This spill material can be used in building this type of wall.
In our thesis we study the granite as a material, the quality and possibilities. Granite has been
formed though a very long time, and by that it has got good qualities such as strength and
sustainability. We also investigate different kind of soils, their qualities and abilities to carry a
construction. We also compare the stone wall to other type of constructions and materials.
The stones that can be used in this kind of wall are produced in Bjärlöv and Vånga in Skåne
and in Bohuslän. The transportation of the granite stones is a problem. It is a heavy material
and the quarries are rare, which makes the transportation expensive.
Both architects and engineers find this construction attractive and believe that this stone wall
may work as a complement of other walls, like concrete or gabions. The stone wall can also
be used in very different kind of environments, which makes it even more attractive for the
market.

Main title:Kallmur av granit
Subtitle:dess konkurrenskraft gentemot andra stödmurar gällande stabilitet, ekonomi och livslängd
Authors:Martinson, Viktoria and Persson, Ida
Supervisor:Rolf, Kaj
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:18
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:granit, stödmur, kallmur, betongmur, gabioner, stödmurskonstruktioner, släntstabilitet, jordarter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7740
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 10:19
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics