Home About Browse Search
Svenska


Rangford, Elin, 2019. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
563kB

Abstract

Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. Konsekvenserna av detta är att barnen riskerar att drabbas av ett flertal olika hälsomässiga samt sociala problem, samtidigt som avsaknaden på regelbunden utevistelse riskerar att fördröja barnens utveckling. Detta är även kopplat till att allt fler idag bor i städer, där tätbebyggda bostadsområden allt för ofta prioriteras över naturmark, vilket medför att barn har svårt att ta sig till naturen.

Naturen är en lugn och avstressande miljö där barnen lär sig lättare och där de utvecklar sin sociala förmåga. Brist på naturvistelse leder till beteendeproblem, inlärningsproblem och risk för allvarliga sjukdomar. Följderna av avsaknad av naturvistelse som barn stannar inte heller i barndomen utan senare forskning har visat på att psykisk ohälsa och brist på grönområden och natur i närområdet under uppväxten riskerar att påverka individen även i vuxen ålder. Problemen som uppstår hos barn som inte har tillgång till naturen kvarstår länge i barnens liv.

Barn som inte har tillgång till natur i sitt närområde går miste om lek-kvaliteter som inomhusleken inte kan väga upp för då leken inomhus begränsar barnen mycket mer. För jämställd, inkluderande lek som hjälper barnen utveckla fantasi, problemlösningsförmåga och risktänk är natur i barnens vardagsliv en nödvändighet.

,

Nature is important in children's lives. Despite this, fewer children play outdoors nowadays, mainly due to lack of time and the parents' concerns that something dangerous could happen. The consequence of this is that the children are at risk of being affected by both mental health-related and social problems, as well as a risk of delayed development. This is also linked to the fact that more and more people today live in cities, where dense residential areas are often prioritized over natural land, which means that children have difficulties getting to the nature.

Nature is a calm, stress-relieving environment where children learn more easily and they develop their social ability. Lack of play in nature leads to behavioral problems, learning problems and the risk of serious diseases. Research has shown that problems that occur during childhood because of lack of nature might follow the child into adulthood and lead to mental illness later in life.

Children who do not have access to nature in their neighborhood are missing out on play qualities that indoor play cannot give them, since indoor play limits the children in many ways. For an equal and inclusive play that helps children develop their imagination, a problem-solving ability and risk thinking, nature in the children's everyday life is a necessity.

Main title:Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling
Authors:Rangford, Elin
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Palsdottir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barn, natur, psykisk hälsa, socialt samspel,, utveckling, lek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10679
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10679
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 10:14
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page