Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Clara and Tähkänen, Jenny, 2024. En förvildad stad : en undersökande studie i hur en förvildad stad kan se ut och upplevas.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Samhällen och ekosystem är beroende av en välmående och produktiv naturlig omgivning, då det bidrar till värdefulla ekosystemtjänster. Städerna fortsätter att växa och förtätas, vilket begränsar potentiella grönytor att skapas. När fler människor och funktioner ska samsas på samma yta, lämnas lite utrymme för naturen att få finnas och växa. Den grönska som dominerar i staden är den ordnade grönskan, den av människan utvalda och skötta. Vi anser att det i urbana miljöer saknas en variation, en flerskiktad växtlighet, vilken har en större potential att bidra med fler värden och bättre motståndskraft. Denna studie syftar till att undersöka hur vi kan komplettera den befintliga växtligheten i staden och hur det kan upplevas, genom en undersökande litteraturstudie och andra länders visionära projekt. Den urbana miljön är en viktig reklampelare för naturvärden, då den urbana estetiken påverkar människors syn på naturen. Det är viktigt att ta hänsyn till upplevelsen och att grönytorna accepteras för att de ska kunna bli långsiktigt hållbara. Den urbana människan har förlorat kopplingen till naturen, vilket har bidragit till en kunskapslucka för vad naturen är, hur den fungerar och ser ut. Genom att tillföra förvildade ytor, naturliga processer och växtlighet inspirerad av naturen, kan luckan bli mindre. I den undersökande studien svarar vi på var dessa förvildade ytor kan vara och hur de kan se ut.

,

Societies and ecosystems depend on well functioning and productive natural environments that are contributing with valuable ecosystem services. Cities continue to grow, and the increased urbanization is limiting the amount of available green spaces in the cities, as more people are living in condensed spaces, leaving little chance for nature to grow. On top of that, the green spaces that are dominating the cities are hand-picked and carefully planned by humans. We believe that urban environments need more diverse biotopes, which potentially could contribute with more positive benefits for both ecosystems and human well-being. The purpose of this study is to investigate the possibilities of (re)growing our cities with more natural and diverse green spaces through the examination of different case-studies and urban nature projects. The urban environment is an important advertising pillar for natural values, as the urban aesthetics affect humans' view on nature. It is important that we focus on how we experience nature, and that the green spaces need to be accepted by humans for it to be a long term sustainable solution. City people have lost their connection with nature and developed a wrong perception of nature, caused by a lack of knowledge on how ecosystems really work and look like. Providing our cities with green spaces, natural processes and plant life, inspired by how nature really works, could help fill this knowledge gap. In this study we provide examples on how we can bring back nature into cities - and what it could look like.

Main title:En förvildad stad
Subtitle:en undersökande studie i hur en förvildad stad kan se ut och upplevas.
Authors:Göransson, Clara and Tähkänen, Jenny
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY011 Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:naturbaserade lösningar, biofili, rewilding, hälsa & välbefinnande, gstadsplanering, grön infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19888
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 08:19
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics