Home About Browse Search
Svenska


Wetterborg, Johanna, 2016. Framtidens gaturum : en trendanalys om vad som är på gång i gaturummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

"Think of a city and what comes to mind? Its streets" (Jane Jacobs, 1961:29). Jane Jacobs väljer att uppmärksamma det många andra genom historien också gjort. Ordet gata besitter en stor fascination kring alla de scenerier som utspelar sig där, politiska som sociala. Gatan utgör en basal gren i våra liv och inom den offentliga sfären. Gaturummets funktion och utformning har varierat med tiden i enlighet med stadsplanering, sociala och politiska tyckanden. Dess ordagranna innebörd har alltid varit mångfacetterad. Samtidigt så är och har dess verkliga betydelse för människan alltid varit stor. Livet på gatunivå är det övergripande ämnet som denna uppsats kommer att beröra.
Vilka förändringsprocesser inom stadsplanering har verkat avgörande för gestaltningen av dagens utomhusmiljöer? Vilken betydelse och funktion har det offentliga rummet idag? Vad kommer utmärka det framtida gaturummet? Frågorna utgör stommen för vad som kommer att redogöras i denna uppsats. Den historiska tillbakablicken ger en bakgrund till det nutida gaturummets utformning och funktion. Tillsammans kan man vidare utläsa gemensamma tendenser och trender om vart det framtida gaturummet är påväg.
Både den historiska och nutida situationen kartlagts genom att studera litteratur och elektroniska källor. Det är med hjälp av intervjuer som diskussionen om den framtida gatan har utvecklats. Intervjuerna har gjorts med verksamma personer inom ämnet där deras tankar och olika erfarenheter har gett upphov till intressanta framtidsscenarion.

,

"Think of a city and what comes to mind? Its streets" (Jane Jacobs, 1961:29). Jane Jacobs chooses to draw attention to the same object as many others throughout history also have done. The word street possesses a great fascination for all the scenery of life that unfolds there, both political and social. The street constitutes as a basal branch in our lives and in the public sphere overall. The function and design of the street have varied through time in accordance with urban planning, social and political opinions. Its literal meaning has always been multifaceted. At the same time the street have always had a great significance for the human being. Life on the street level is the overall topic that this paper will investigate.
What changes in urban planning has been crucial for the design of today´s outdoor environments? What purpose and function have public space today? What will characterize the future space of the street? These questions are the backbone of what will be discussed in this paper. The historical flashback gives the background to the contemporary street space design and function. This will further show the common tendencies and trends of what may be the future of the street.
Both the historical and contemporary situation will be studied through literature and electronic sources. The discussion of the future development of the street has evolved with the help from interviews. The interviews were conducted with persons who are active within the subject. It is their thoughts and experiences that has given the reasoning behind these interesting future scenarios.

Main title:Framtidens gaturum
Subtitle:en trendanalys om vad som är på gång i gaturummet
Authors:Wetterborg, Johanna
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:framtidens gaturum, begreppet gata/gaturum, stadsplanering, gatan som social mötesplats, gågatan, det offentliga rummets betydelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2017 14:16
Metadata Last Modified:23 Jan 2017 14:16

Repository Staff Only: item control page