Home About Browse Search
Svenska


Engberg, Jill, 2015. Vegetation på lekplatser : möjligheter och problematik. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Barns lek och utveckling gynnas i naturlika miljöer. Dessa miljöer efterfrågas också av barn. Trots detta anläggs det inte så många lekplatser där vegetation fyller en lekfunktion.
Syftet med den här studien är att ta reda på varför man inte gör det. Finns det någon problematik kring att anlägga lekplatser med vegetation? Finns det någon koppling till de regler, lagar och föreskrifter som gäller för lekplatser? Målet är ta reda på hur man kan sammanfoga lekredskap och vegetation för att få en mer varierad, kreativ lekmiljö och hur de som arbetar med dessa frågor ser på betydelsen och möjligheterna kring vegetation på lekplatser.
För att undersöka detta gjordes först en kort litteraturstudie över de förutsättningar man idag måste anpassa sig till då man anlägger och utformar lekplatser. Därefter gjordes en intervjustudie där fyra personer med erfarenheter av planering och projektering av lekplatser intervjuades genom kvalitativa intervjuer.
Resultatet av intervjustudien tyder på att det finns en problematik. Den är främst kopplad till förtätning av våra städer och att för små ytor avsetts för lekplatser idag. Studien tyder också på att det finns svårigheter att etablera växter i barns lekmiljöer och säkerhetsaspekter som försvårar användandet av vegetation på lekplatser. Brist på intresse, kunskap och/eller engagemang kring barns lekmiljöer i alla led inom en kommun eller organisation kan innebära en problematik. Samtidigt stod det klart att alla de intervjuade var överens om att vegetation är något som är positivt för barns lek och utveckling.
Det finns en komplexitet i den här problematiken. Vi skulle behöva kämpa mer för barnens rätt till goda lekmiljöer. Vikt bör läggas vid att lekplatser får tillräckligt stora ytor redan tidigt i planeringstadiet då områden nyanläggs eller förtätas. Engagemang, intresse och kunskap kring vikten av vegetation i barns lekmiljöer är viktigt. Samtidigt finns ett ökat intresse för lekplatsprojektering och en del satsningar i rätt riktning görs. Eftersom det så tydligt är konstaterat att vegetation är bra för barnen borde satsningar på detta göras i större utsträckning vid nyanläggning och upprustning av lekplatser.

Main title:Vegetation på lekplatser
Subtitle:möjligheter och problematik
Authors:Engberg, Jill
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lekplatser, vegetation, växter, säkerhet, tillgänglighet, barn, lek, förtätning, skötsel, drift
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 12:46
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 12:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics