Home About Browse Search
Svenska


Lind, Jenny, 2014. Lek för livet : hur leken kan uppmuntras av vår omgivning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lek är en erkänt viktig del i barns utveckling men det nämns sällan vad för betydelse den har för vuxna. I detta arbete har jag utgått från att lek är något att ta tillvara på och uppmuntra i livet. Jag har också utgått från att leken inte alla gånger kommer av sig självt utan att den kan behöva uppmuntras.
Jag försöker i det här arbetet få ett grepp om vad lek har för betydelse i vuxenlivet samt vad det finns för positiva aspekter med leken.
Jag har undersökt hur vi idag ser på lek bland vuxna och vad det finns för olika ansatsningar till att få in mer lek i vuxenvärlden. Genom teoribildning och två platsstudier har jag analyserat vad det finns för olika aspekter som bör tas hänsyn till vid planerandet av en lekfullmiljö riktad till vuxna, exempelvis särskilda inslag eller element som uppmuntrar till lek.
Det finns idag flera forskare och organisationer som förespråkar och jobbar för att människor ska inse värdet av lek. Dels genom att upplysa om värdet men också med att uppmuntra människor genom olika initiativ till att leka mer. I mitt arbete har jag kommit fram till att vuxna behöver en tydligare ingång till leken än barn, steget till leken får inte vara för långt. Jag tror att vuxna har blivit så avskärmade ifrån leken att de måste få en ganska stor knuff för att börja leka. De platser med lek jag tar upp i detta arbete har alla haft väldigt tydliga ramar och vad som ska göra på just den platsen har varit klart. Jag tror att det krävs tydliga signaler för att få vuxna att börja leka, det bör vara tydligt att platsen inte enbart är till för barn. Det kan genom en tydlig och inbjudande utformning av en plats väcka nyfikenheten och leklust hos en person.

,

Play is recognized as an important part of child development, but its significance for adults is rarely mentioned. In this essay, I assumed that play is something to embrace and encourage in life. I have also assumed that play does not always come by itself, sometimes it needs encouragement. In this essay I try to grasp the significance of play in adult life, and what positive aspects of play there might be. I examined how we look at play among adults today and what different approaches to getting more play in the adult world there are. Through theory and two site studies I have analyzed what different aspects that should be taken into account when planning a playful environment intended for adults, such as specific elements that encourage play.
There are currently several researchers and organizations that advocate and work for making people realize the value of play through providing information about the significance of play, and also by encouraging people through various initiatives to play more. In my work I have come to the conclusion that adults need a clearer entrance to play than children. The step from observation to actual play must not be too far. I think adults have been so averted from play that they must get a rather big push to start playing. Most of the places with play I have mentioned have had well defined boundaries and how to use the particular site have been clear. I think that to get adults to play, the site needs clear signals that the site is not just made for children, an opportunity to influence and a clear design that invites and excites curiosity.

Main title:Lek för livet
Subtitle:hur leken kan uppmuntras av vår omgivning
Authors:Lind, Jenny
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:lek, lekfullt, trend, utemiljö, superkilen, Köpenhamn, happy wall, vuxenlek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2014 11:11
Metadata Last Modified:09 Sep 2014 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics