Home About Browse Search
Svenska


Hedström, Anna, 2013. Underhållsskuld på kyrkogården : Hur den kan påverka besökarens sorgearbete. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Arbetet grundar sig i ett problem med eftersatt underhåll som uppmärksammats på våra kyrkogårdar runt om i landet, något som idag brukar kallas underhållsskuld. Kortfattat
innebär det att man skjutit underhållet på framtiden och detta innebär idag ofta att underhållet har vuxit till en underhållsskuld. Det här ger ofta ökade kostnader och större
arbetsinsatser. Det bristande underhållet har gett oss miljöer som ibland inte är säkra att vistas i för såväl personalen som besökaren av kyrkogården. Ett bristande underhåll kan även påverka hur besökaren upplever kyrkogården och intrycket av en misskött kyrkogård
kan göra att förväntningarna inte motsvaras. Besökaren efterfrågar en lugn, trygg och välskött plats där värdighet och andlighet får utrymme, där det finns möjlighet att minnas och sörja sina anhöriga.

Arbetets syfte har varit att undersöka hur ett bristande underhåll skapas och vilka områden på kyrkogården som lätt drabbas av underhållsskuld. Här kan även läsas hur förvaltningen kan arbeta för att motverka en underhållsskuld och skapa en miljö som motsvarar
besökarens förväntningar.

Att utforma planeringsdokument som styr hur förvaltningen kan arbeta med utveckling, underhåll och skötsel anses vara en bra metod för att skapa kontroll över verksamheten.
Att därtill ha personal med rätt kompetens och beslutsfattare med insikt i den gröna verksamheten är också två viktiga punkter för att kunna arbeta framgångsrikt inom
förvaltningen. Att arbeta med utveckling av kyrkogården och inte enbart förvaltning är något som återkommer i arbetet när en underhållsskuld skall undvikas. De lagar som berör
denna verksamhet tas också upp.

En enkätundersökning i slutet av arbetet berättar hur det ser ut på ett antal utvalda förvaltningar i södra Sverige idag. Enkäten visar bland annat att det inom de tillfrågade
förvaltningarna idag finns en uppmärksammad underhållsskuld, och att de största bristerna finns på de återlämnade gravarna, i växtmaterial, tekniska lösningar, murar, gångar och andra ytor och även i ytterområden som ofta blir bortprioriterade på grund av tidsbrist. Här kan även läsas vilka områden på kyrkogården där det lätt skapas en underhållskuld.

Main title:Underhållsskuld på kyrkogården
Subtitle:Hur den kan påverka besökarens sorgearbete
Authors:Hedström, Anna
Supervisor:Gustavsson, Roland and Sörensen, Ann-Britt
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:underhållsskuld, kyrkogård, skötsel, skötselplan på kyrkogård, underhållsberg, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2013 14:12
Metadata Last Modified:20 Aug 2013 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics