Home About Browse Search
Svenska


Lööv, Jonas, 2015. Ta plats : en fallstudie av Rosens röda matta. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Att kunna ta plats och säga sin mening är en förutsättning för ett
demokratiskt samhälle. Men det är ingen självklarhet att alla gör
det eller känner att de har möjligheten att göra det. En möjlighet
att påverka sin omgivning på är genom medborgardialog. Aktivitetsytan
Rosens röda matta är ett resultat av en sådan dialog.
Dialogen skiljer sig dock från de flesta, målet med denna process
var att tjejer skulle kunna ta större plats i den offentliga miljön.
För att nå detta jobbade en grupp som uteslutande bestod av tjejer
med gestaltningen av platsen. Men vilka slutsatser går det att dra
efter processer som denna?
Med stöd av Jan Gehls metoder för stadslivsforskning har data
samlats in genom observationer på plats. Dessa har tolkats genom
Mattias Kärrholms teori om territorialitet. Dessa visar att Rosens
röda matta besöks av alla åldrar och att flera olika grupper
använder sig av platsen. Dessutom är det fler tjejer som besöker
Rosens röda matta än andrar aktivitetsytor.
Genom att fokusera på grupper som annars lätt exkluderas och
inte får komma till tals ger denna typ av processer möjlighet att
ta plats. Detta är en process som varit framgångsrik med att lyfta
fram en underrepresenterad grupp som kan inspirera andra processer
att möjliggöra andra underrepresenterade grupper att ta
plats.

,

To be able to claim your place and speak your meaning is one of
the most important principles for a democratic society. But it's not
ovies that everyone does it, or feel that they have the ability to
do so. One possability to influence your environment is through
public dialogue. Rosen röda matta is a result of such a dialogue.
The dialogue, however, differs from most, the goal of this process
was that the girls would be able to claim space in the public
space. To achieve this the designgroup consisted entirely of girls.
But what conclusions can be deducted from a processes like this?
Through Jan Gehls methods of urban life studies data was gathered
through observations on the spot. These have been interpreted
with Mattias Kärrholms theory of territoriality. These show
that Rosen röda matta are frequented visited by all ages and different
groups . In addition, there are more girls who visit Rosens
röda matta than other activity areas.
By focusing on groups that otherwise easily gets excluded and are
not being heard, this type of processes able them to claim space.
This is a process that has been successful by highlighting an
under-represented group and can inspire other processes to allow
other underrepresented groups to claim space.

Main title:Ta plats
Subtitle:en fallstudie av Rosens röda matta
Authors:Lööv, Jonas
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Lövrie, Karl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:aktivitetsyta, medborgardialog, rosens röda matta, territorialitet, observation, stadslivsstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:20
Metadata Last Modified:13 Apr 2016 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics