Home About Browse Search
Svenska


Burgman, Paula, 2018. Hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang : en fallstudie kring utomhusmiljön vid några svenska sjukhus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Finns det riktlinjer för hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang? Hur väl fungerande är utomhusmiljön vid svenska sjukhus?

Detta har jag försökt ta reda på genom att göra en fallstudie på tre sjukhus i olika regioner i Sverige. Fallstudien består av eget utförda analyser av de befintliga utemiljöerna samt intervjuer med en eller flera personer som är insatta i utemiljön vid respektive sjukhus. Som litteraturbakgrund presenteras kunskap kring natur och hälsa samt en egen sammanställning av riktlinjer för hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang.

Resultatet av fallstudien visar att utemiljöerna ser olika ut från sjukhus till sjukhus och att arbetet​ ​med utemiljön beror på intresse, kunskap och gemensamt engagemang hos ansvariga i skötsel och planering, lokalt och regionalt. Det ena sjukhuset har kommit en bit längre på vägen än de andra, men alla de analyserade sjukhusen är i dagsläget långt ifrån att ha en fullkomligt hälsofrämjande utemiljö.

,

Are there any existing guidelines for health-promoting outdoor environments in the healthcare context?

How well does the outdoor environment at swedish hospitals work? In this paper I have tried to explore this fenomen by making a case-study at three hospitals in different regions in Sweden. The case-study contains of my own analyses of the current outdoor environments and also interviews with people involved in the outdoor environment at each hospital. The literature background present some knowledge about nature and health and a own developed summary of guidelines for health promoting outdoor environments in the healthcare context.

The result of the case-study shows that the outdoor environment looks different in each hospital-case and that the work with the outdoor environment depends on interest, knowledge and joint engagement among people responsible in management and planning around the facility, both locally and regionally. One hospital may have come a bit further than the other but all of the analysed hospitals are currently far away from having a fully developed health-promoting outdoor environment.

Main title:Hälsofrämjande utomhusmiljöer i vårdsammanhang
Subtitle:en fallstudie kring utomhusmiljön vid några svenska sjukhus
Authors:Burgman, Paula
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:miljöpsykologi, natur och hälsa, hälsofrämjande miljöer, utomhusmiljöer vid sjukhus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9977
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9977
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2018 12:12
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics