Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Marcus, 2006. Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
249kB

Abstract

The avowed aim in this project was to see how the Swedish egg production is today. My first question was if the Swedish egg producers egg production turn a profit. I have done five after calculation at five different egg producers with different systems from case to case. The difference has been the living system, the fodder and the egg price.
They made a report in Uppsala, Sweden (Hoffman & Andersson, 1996), where the look forward to a Swedish cage ban and made calculations after that coming ban. After that they lift the Swedish ban of cages and the egg producers could invest in new cages who called the decorated cage. In this decorated cages the hen should have sand bath and a roost. The cage was also a little bigger then the old one.
I have looked if there is any difference at egg producers who have their hen in free systems (high (more then one ground) or low (one ground) systems) with the egg producers who have their hen in the new decorated cages.
The SFS-Swedish Egg make every year a production cost calculation and gives it to every member in the association. I have compared this calculation with the current egg price for that kind of egg. This comparing is done in 3 different years, 1995, 1999 and 2005. Then I look at my own calculations from real egg producers and seen that the cost is lower in my calculations.
The best result was one egg producer who has the hen in a free system (low) in an old building. This producer has very low costs for the house but a little more costs for the work. The disadvantage for this producer is when the building is so old so it not will work for egg production it will cost a lot. In the new buildings I have study did the big building with the decorated cage show the best result.
I think if you should have a god result for a long time you need to run a larger-scale of egg production. Just to get better prices of fodder, better egg price, lesser work need. Both free system and the cage system will be used for a long time with almost the same results.

,

Målet med detta arbete är att få en inblick i hur äggproduktionen ser ut idag. Min främsta fråga var den om äggproducentens äggproduktion bär sig rent ekonomiskt. Jag har valt att göra efterkalkyler hos 5 stycken äggproducenter där äggproduktionen har varit olika från fall till fall. Det har varit olika inhysningssystem, olika foder, olika äggpris.
Det gjordes en rapport 1996 i Uppsala (Hoffman & Andersson, 1996) då man blickade framåt mot ett svenskt burförbud och kalkylerade på priser utifrån det. Utfallet var ett par år senare att burförbudet hävdes och det var tillåtet att nyinvestera i s.k. inredda burar där hönan har tillgång till sandbad samt sittpinne. Tanken var att se om det skiljer sig mycket i resultaten hos de producenter som använder sig av den frigående inredningen och de producenter som använder den inredda buren.
Jag har jämfört de produktionskostnadskalkylerna som gjorts av SFS-Svenska Ägg med de resultat jag fått fram hos den enskilde äggproducenten och där kommit fram till att i deras kalkyler så är kostnaderna högre än vad de är i verkligheten ute hos den enskilde äggproducenten.
Den mest lönsamma produktionen var ett äldre stall med frigående inredning som enbart arrenderades och så har det lagts en investering på inredningen. I det stallet fick jag fram det bästa resultatet. Nackdelen i det fallet är när byggnaden säger ifrån så får man antingen lägga av med äggproduktion eller så får man bygga ett nytt stall. I de nybyggda stallen så var det bäst resultat i det stallet som hade inredd bur i storskalig drift.
Ska man vara med och konkurrera i framtiden så bör man komma upp i större anläggningar med en rationell drift oavsett vilket inhysningssystem man använder sig utav.

Main title:Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns
Authors:Pålsson, Marcus
Supervisor:Ascard, Kristina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:37
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:äggproduktion, bursystem, höns, frigående
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 13:18
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics