Home About Browse Search
Svenska


Isberg, David, 2021. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Målet för detta arbete är att undersöka vilken roll minnet spelar i upplevelsen av
landskap. Detta görs utifrån ett ⇢loso⇢skt perspektiv där de personliga och individuella upplevelserna, och därmed de personliga minnena och referenserna ly s fram
som avgörande för möjligheten att kunna relatera och skapa en anknyt-ning till de
landskap som människor vistas i vardagligen. Utgångspunkten för arbetet består i
romanen De dunkla butikernas gata (1978) av den franske författaren och nobelpristagaren Patrick Modiano. Denna roman undersöks och sätts in i ett ⇢loso⇢skt sammanhang kring landskap tillsammans med annan korresponderande skönlitteratur.
Arbetet visar på ett förhållande mellan landskap, sinnesintryck, upplevelse och
minne, skönlitterärt beskrivet och som existerar inom en be⇢ntlig ⇢loso⇢sk sfär.
Detta förhållande ly s fram som avgörande för människans upplevelse av meningsfullhet i landskapet, och en parallell dras till att detta förhållande därmed även bör
spela en avgörande roll inom landskapsarkitekturen.

,

,e objective of this thesis is to examine what part memory plays in the experience
of landscape. ,is is made from a philosophical perspective and highlights personal
and individual experience, and thus personal memory and references, as playing a
crucial part for the ability to relate and bond to the landscapes of everyday life. ,e
starting point of the analysis is the novel Rue des Boutiques Obscures(1978) by the
french author and Nobel laureate Patrick Modiano. ,is novel is examined and
placed in a landscape-philosophical context along with other corresponding ⇢ction.
,e thesis shows a relationship between landscape, sensation, experience and
memory, described in ⇢ction and found in an existing philosophical sphere. ,is
relation is noticed as determinant for human experience of meaning in the
landscape, and a parallel is drawn that this relationship therefore should play a
crucial role in landscape architecture as well.

Main title:Minnets inre landskap
Subtitle:en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano
Authors:Isberg, David
Supervisor:Klintborg Ahlklo, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan and Folkesson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskap, minne, upplevelse, sinnesintryck, Patrick Modiano, fenomenologi, berättelse, mening, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2021 10:52
Metadata Last Modified:06 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics