Home About Browse Search
Svenska


Jakab, Elisabet, 2015. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till att man framöver är
noggrannare med att göra en djuplodande förundersökning av parker innan
man gör tillägg och radikala förändringar på en så betydelsefull plats som
Kungsparken, och att det visas respekt för historien. Jag tror att noggrannare
dokumentation över vilka åtgärder som görs i en park, och varför de görs, kan
förhindra att onödiga och opassande ingrepp görs i våra parker. Man behöver
inte återskapa parken, men en tanke på historien och vilken
ursprungskaraktär parken har så man kan hjälpa till att förstärka och försköna
denna istället för att helt förändra den.
Uppsatsen börjar redan på 1400-talet för att vi ska påminnas om att
Kungsparken är gammal och hyser en lång historia, som leder längre tillbaka i
tiden än själva parken.. Att Malmö blev en industristad är en påverkande
faktor till varför Malmö skulle ha en park – människorna skulle ut och röra på
sig på sin lediga söndag och de tidigare anlagda promenaderna gav inte nog
med motion och motivation för att hålla sig borta från spel och alkohol. Alla
beslut om den nya parken tog tid, precis som besluten tar tid i dag. Det
märktes när förslaget om att byggnadsminnesförklara parken tog lika lång tid
som att få parkens anläggning till stånd. Att parken kom till och att den blev
som den blev är borgmästare Malmborgs och konsuln Holms förtjänst. Deras
hårda arbete syns än idag i form av en romantisk park. Utformningen av
parken var noggrant planlagd enligt det rådande parkmodet. Allt var
välplanerat, och inte ett träd lämnades åt slumpen trots att känslan skulle vara
att parken var naturlig. Den romantiska känslan förstärktes när konstverken
kom på plats, precis som balustraden. Kontrasterna mellan Slottsparken och
Kungsparken var stora i början, men nu kan det vara svårt att se var
gränserna går. Broarna som binder samman parkerna får parkerna att verka
som en stor park istället för två olika. Slottsparken anlades i Kungsparken
skugga men har kommit att ta över uppmärksamheten idag; dessutom fick
Slottsparken ett eget museum som idag är bibliotek. På grund av den Baltiska
utställningen blev parken mer lättillgänglig. Restaurangen är den enskilda del
som har blivit mest bearbetad och förändrad med tiden. Den har blivit större
och större, och i nuläget är den inte tillgänglig för alla.
De stora exoterna på platsen är de samma som stått där sedan de
planterades 1869, de har överlevt svåra vintrar och hårda stormar. De har
med tiden utvecklats och blivit den konst som de var tänkta att vara för snart
150 år sedan. Fler exotiska träd har planterats för att försöka bibehålla tanken
Holm hade 1886 om att utbilda människor i växtkännedom via dessa träd.
Berghultska trädgården finns det inga spår av. Det tydligaste tecknet att något funnits där är att det står unga exotiska träd på platsen. För övrigt ser platsen
tom ut. 1960-talet har satt stora spår i parken när Steen ändrade utseendet på
parken genom att lägga om gångsystemet helt och räta ut gångarna.
Den bristfälliga dokumentationen har inneburit att det finns ”hål” i historien,
som inte går att fylla. Detta är väl förklarligt då det handlar om krigsåren, men
under senare år borde insatser gjorts för en klarare bild över historien.
Beslutet om att år 2005 göra en mindre dokumentation angående parkens
historia inför reparationer och förstärkning av parkens ursprungliga karaktär
var en väl genomtänkt ide. Reparationerna gjordes med hänsyn till parkens
karaktär och historia, men också modernare inslag finns – såsom
reparationerna i Grottan och konstverket Diana i badet. Helt i linje med vad
jag själv anser önskvärt inför framtiden!

Main title:Kungsparkens historia
Subtitle:Malmös första offentliga park
Authors:Jakab, Elisabet
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kungsparken, Malmös första offentliga park, A. C. Holm, Borgmästare Malmborg, Slottsparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 13:22
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 13:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics