Home About Browse Search
Svenska


Landefjord, Agnes and Ripel, Marit Aalrust, 2018. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Children's active and independent school travels have in recent decades decreased considerably. What determines the travel mode choice among children is complex, as there are several social and environmental factors impacting how children travel. It is not clear to what extent characteristics of the environment are influencing children's school travel behaviour. This thesis aims to study this relationship by comparing children's travel mode choice at four Swedish compulsory schools, with characteristics of the environment around the schools. The study is based on travel mode data collected by the research project Kidscape II. GIS-based methods were used to map environmental variables around the schools. These were based on Mitra's (2013) conceptual framework of the environment and school travel behaviour. Walking and cycling were studied as two separate travel mode choices.

Differences in travel mode choice was found between the four schools. The mapping of environmental features gave a comprehensive description of the environment around the schools, which contributed to the understanding of travel mode choice at the four schools. The relationship between travel mode choice and environmental variables was tested for correlation with Spearman’s ranked correlation test. The findings from this test indicate a relationship between walking and cycling and the environmental variables child population density and proportion of buildings with an “eyes on the street”-effect. The indication of a relationship in this data does not demonstrate evidence in a general sense, but shows variables that would be interesting to study on a larger scale, using more spatially detailed travel data

,

Barns aktiva och självständiga skolresor har minskat avsevärt de senaste decennierna. Vad som avgör barns transportmedelsval är komplext, då flera olika sociala och fysiska faktorer påverkar hur barn reser. I vilken utsträckning miljöns karaktär påverkar barns skolresebeteende är oklart. Den här uppsatsen syftar till att studera den här relationen, genom att jämföra barns val av färdmedel till skolan vid fyra svenska grundskolor, med faktorer i miljön kring skolorna. Studien är baserad på resedata som samlats in i forskningsprojektet Kidscape II. GIS-baserade metoder har använts för att kartlägga miljövariabler runt skolorna. Dessa baserades på Mitras (2013) konceptuella ramverk kring miljö och skolresebeteende. Gång och cykel har studerats som två separata färdmedelsval.

Skillnader i färdmedelsval hittades mellan de fyra skolorna. Kartläggningen av miljövariablerna gav en omfattande beskrivning av utemiljön till de fyra skolorna, vilket bidrog till förståelsen för hur barnen i studien valde att resa till skolan. Relationen mellan färdmedelsval och miljövariabler testades för korrelation med Spearmans rangkorrelation. Resultaten från testet indikerar en relation mellan färdmedelsval och miljövariablerna befolkningsdensitet för barn och proportion av byggnader med en ”ögon på gatan”-effekt. De relationer mellan miljö och färdmedel som indikeras i denna studie är inte bevis för en relation i en generell mening, men visar vilka variabler som skulle vara intressanta att studera på en större skala, med mer rumsligt detaljerad resedata.

Main title:Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle
Subtitle:a case study of four compulsory schools in Sweden
Authors:Landefjord, Agnes and Ripel, Marit Aalrust
Supervisor:Jansson, Märit and Sang, Neil
Examiner:Gyllin, Mats and Wales, Mark
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:children, school transportation, wWalking, cycling, built environment, independent mobility, sustainable mobility, GIS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9631
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:16 Jul 2018 13:18
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics