Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Martin, 2006. Optimal välfärd och hälsa för kalvar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
457kB

Abstract

In order to optimize calf welfare and health it is important to know the behavior of cattle in free ranging conditions. When the cow is about to give birth to a calf she will leave the heard about 12 hours before. It is then rather obvious that isolating the cow about calving time in a single pen is imitating the cows' natural behavior. To save space and minimize building cost it's common that the farmers build calving pens for four of five cows especially at larger farms. In the calving pen, it is important to use lots of straw to avoid injuries on the cow and her calf. Covered walls will also minimize wind borne disease in the pen. The new born calf needs colostrum of adequate quality within six hours after birth. It's also important that the colostrum comes from the first milking since this milk has a higher concentration of immunoglobulin. Colostrum fed by hand is the only way to secure a proper immunization the calf. It is also very important to let the calf have access to water. A calf that has the opportunity to drink water early on learns to eat hay and concentrate which is favorable for the development of rumination. There are several ways to keep housed calves. The most common way has been a single pen where the calf is fed from a bucket. The calf health is very good in this system but lots of work with feeding and cleaning is needed and calf welfare is compromised as it has no social contact with other calves and very little space to perform play behavior. An automated calf feeder and the keeping of calves in groups is very effective way of breeding calves as it saves work and the calf has contact with other calves. However, there is a risk that health can deteriorate. To maintain good health, the group should not be too large and the difference in the age between the calves should not bee too large. By keeping calves in pairs, health is at low risk and still the calf can perform social and play behavior. To overcome health problems in a herd, calves can be kept in hutches outdoors. But, this system needs a lot of work. Another way is to use a suckler cow nursing several calves. Here, the calf health is very good and the calf will also be able to perform natural behavior. Calves also have large growth rates in this system. Generally, diarrhea and pneumonia are the most common health problem for calves. Proper immunization of the calf from good quality colostrum will prevent and reduce the number of calves becoming ill. Calf welfare includes the promotion of health and behaviour but other factors has to be taken into account as working time and performance but there are no direct contradictions.

,

För att kalvarna ska få en så bra start i livet är det viktigt att man har en uppfattning om hur djuren beter sig ute i det fria inför en kalvning. Korna vill då vara för sig själv och lämnar därför flocken ca 12 timmar innan hon ska kalva. Med tanke på detta bör man därför se till att skilja ut kon från flocken och låta henne gå i en ensambox för att efterlikna kons naturliga beteende så bra som möjligt. För att spara utrymme och byggkostnader har man börjat använda s.k. gruppkalvningsboxar där ett antal kor som snart ska kalva stängs in. I kalvningsboxarna ska man använda rikligt med strö för att undvika tryckskador på kon. Boxväggarna bör vara täta för att undvika drag på den nyfödda kalven. Det viktigaste för den nyfödda kalven är att den får i sig råmjölk av god kvalité inom sex timmar efter födseln. Det är viktigt att kalven får råmjölk från den första urmjölkningen så länge som möjligt eftersom den första mjölken innehåller högst halt av immunoglobuliner. Inhysning av kalvarna kan ske på flera olika sätt, det vanligaste har varit att kalvarna går i ensamboxar och utfodras med hink. Detta är bra ur smittosynpunkt men kalvarna får svårt att ha sociala kontakter. Rengöring av boxarna blir arbetskrävande om det måste göras för hand. I stora besättningar har man därför ofta kalvarna i storboxar med ca 8-10 kalvar i samma box där de utfodras med hjälp av Kalvamma. Detta system kan dock leda till hälsoproblem eftersom smittrycket blir högt. Detta system är däremot bra för kalvarnas naturliga behov av sociala kontakter. För att hålla ner smittrycket bör man ha jämngamla kalvar och ha slutna grupper. Varianter av dessa system finns som t.ex. parboxen där kalvarna går två och två detta gör att kalvarna får sitt sociala behov tillfredsställt utan att smittrycket blir för högt. Kalvhydda utomhus är en annan lösning som ger friska kalvar eftersom de inte utsätts för smittor från andra djur. Problemet är att det ofta blir lite mer arbete med utfodring och ströning i detta system. Kylan är inget problem, kalvarna klarar utan problem temperaturer ner till 15 minusgrader. Ett annat alternativ är att låta tre till fyra kalvar gå tillsammans med en amko som ger kalvarna di. Detta ger en hög tillväxt hos kalvarna och bra hälsa. En lämplig amko kan vara kor med höga celltal eller kor som ska slaktas ut. De vanligaste hälsoproblemen en kalv drabbas av är diarré och luftvägslidanden. Diarré är den vanligaste sjukdomen hos kalvar under de tre första levnadsmånaderna. Diarré orsakas av mikroorganismer i kalvens närmiljö eller pga. felaktig utfodring eller dålig foderhygien. Det andra stora hälsoproblemet för kalvar är luftvägslidanden såsom lunginflammation. Dessa hälsoproblem är vanligast hos kalvar som går i gruppboxar. Bästa sätt att undvika luftvägsproblem är att se till att kalven får en bra immunisering från början i form av bra råmjölk och att försöka förbättra luftkvalitén inne i stallet.

Main title:Optimal välfärd och hälsa för kalvar
Authors:Fredriksson, Martin
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2006:10
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:optimering, välfärd, hälsa, kalvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 08:00
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics