Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johanna, 2014. Skötselplan för de offentliga grönområdena i Vollsjö i Sjöbo kommun. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Att ha en skötselplan kan för en organisation underlätta på många vis. Det kan motivera ansällda att ha mål att jobba mot. Det kan även strukturera arbetet när det finns en plan att följa. Alla vet vad som skall göras och när det skall vara gjort, det uppstår därför inga oklarheter kring planeringen. Det blir möjligt för skötselpersonal att få mer ansvar genom att de själv kan läsa i planen vad som skall göras.
Sjöbo kommun har idag ingen plan över vad och hur saker skall skötas i kommunen. Detta kan vara ett stort problem då de som jobbat där länge och kan de inarbetade rutinerna slutar eller plötsligt blir sjuka. De som kommer in och ska sköta ytorna vet inte vad som utförs och när. Detta examensarbete går i sin helhet ut på att skapa en skötselplan med utvecklingsmöjligheter för de allmänna grönytorna i Vollsjö i Sjöbo kommun, vilket gör att det i framtiden kommer finnas ett underlag att luta sig mot. Arbetet resulterar också i var utvecklingspotentialen i Vollsjö finns och vad som kan göras med dessa områden. Målet med skötselplanen och utvecklingsidéerna är att Vollsjöborna får så kvalitativ utemiljö som möjligt med så lite resurser som möjligt.
För att kunna åstadkomma en skötselplan studerades först hur skötseln i Vollsjö fungerade i dagsläget genom intervjuer med anställda på kommunen. Intervjuer med boende i Vollsjö samt med aktiva i idrottsföreningen, byalaget och skola/dagis gjordes för att få en förståelse i vilka ytor i byn som uppskattas och används. Alltså var det är värt att lägga möda och kraft och var det inte är det. Utifrån det som framkommer genom nulägesrapporten studerades litteratur kring ämnena organisationer, kommuner, brukare, succession och att plantera i befintliga bestånd. Litteraturen utgör sedan grunden för den skötselplan med utvecklingsidéer som framställs över Vollsjös kommunala allmänna ytor.
De grönytor som visade sig mest använda var ytan kring pumphuset, gångstråket mot Ågården som är en av byns samlingslokaler, skogsbestånden runt idrottsplatsen och torget med mataffär, bank, pizzeria, café och ett gammalt hotell. För att ge Vollsjöborna så mycket utemiljö som möjligt med de resurser som finns dras klippintensiteten ner på dels gräsytor längs vägkanter och de gräsytor som inte används och dels på idag klippta häckar som lika gärna kan fungera som friväxande buskage. Skötseln av de befintliga bestånden och dammen blir kontinuerlig istället för att röjas vid igenväxning. Utvalda bestånd utvecklas och rustas upp med exklusivare växtmaterial för att höja upplevelsevärdet. Skötselpersonalen fortbildas kontinuerligt för att hålla en så hög standard på skötselarbetet, dess planering och upplägg som möjligt. Skötselpersonalen ute på plats ges också mer ansvar för att effektivisera ledarskapet och strukturen. Detta leder i sig även till mer motiverad personal. Om möjligt hade även en omorganisation på kommunen varit bra så att parkskötseln bli en egen förvaltningsnämnd, vilket skulle kunna vara till fördel för skötsel av grönytorna.

Main title:Skötselplan för de offentliga grönområdena i Vollsjö i Sjöbo kommun
Authors:Nilsson, Johanna
Supervisor:Kristoffersson, Anders and Wohlin, Christel
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skötselplan, skötsel, Sjöbo kommun, Vollsjö, brukarmedverkan, succession, utemiljö, motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:10 Sep 2014 15:09
Metadata Last Modified:10 Sep 2014 15:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics