Home About Browse Search
Svenska


Ekelöf, Joakim Evert and Wiklund, Andreas, 2006. Droppbevattningens inverkan på kvalitet och kvantitet hos Solanum tuberosum L i jämförelse med konventionell spridarebevattning. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
718kB

Abstract

A literature study and a field trial have been carried out in order to investigate the physiological response of potato plants to different soil moisture levels. Higher yield, quality and number of tubers can according to the literature be obtained if constant high soil moisture is kept during major parts of the growing season. A field trial was set up where drip irrigation was used as an alternative to conventional irrigation techniques to maintain high and constant soil moisture. The application of water in the drip irrigated area was monitored and adjusted on a daily basis so that the soil moisture stayed as close as possible to the recommended level. The sprinkle irrigated area was irrigated according to traditional practices with approximately 35 mm every 7th to 10th day depending on the whether. The result from the field trial was in line with the information found in literature; constant high soil moisture gave on average 11 % higher yield, higher quality and higher number of tubers. The marketable yield increased with 28 % in the drip irrigated area compared with the sprinkle irrigated area. The conclusion from this study is that drip irrigation can be used as a cost effective alternative to traditional sprinkle irrigation.

,

En litteraturstudie samt ett fältförsök har genomförts för att studera markfuktens inflytande på kvalitet och kvantitet hos Solanum tuberosum. Litteraturstudien visar att hög och jämn markfukt vid odling av potatis ger högre skörd, fler antal knölar och bättre kvalitet. Ett praktiskt odlingsförsök genomfördes för att undersöka om teorin överenstämmer med praktiken. I försöket testades droppbevattning som ett alternativ till konventionell spridarbevattning i ett enkelt blockförsök. Markfukten i det droppbevattnade ledet styrdes utifrån avdustningen och reglerades så att den höll sig inom det rekomenderade intervallet. Det spridarbevattnade ledet vattnades på traditionsenligt vis med ca 35 mm var 7-10 dag beroende på väderlek. Resultaten från försöket styrkte teorin, en hög och jämn markfukt gav i medeltal 11 % högre skörd och den säljbara fraktionen, dvs. storleken mellan 38 och 55mm, blev 20 % högre. Största ökningen blev det i fraktionen 38-45 mm där det droppbevattnade ledet gav 36 % mer skörd än det spridarbevattnade. I medeltal gav det droppbevattnade ledet 62 % mindre potatis i fraktionen större än 55 mm. Andelen foder i det droppbevattnade ledet minskade så att den totala säljbara varan ökade med i genomsnitt 28 % i jämförelse med det spridarbevattnade ledet. Slutsatsen från denna studie är att droppbevattning kan användas som ett kostnadseffektivt alternativ till spridarbevattning.

Main title:Droppbevattningens inverkan på kvalitet och kvantitet hos Solanum tuberosum L i jämförelse med konventionell spridarebevattning
Authors:Ekelöf, Joakim Evert and Wiklund, Andreas
Supervisor:Hallefält, Fredrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik
Volume/Sequential designation:2006:3
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:potatis, bevattning, droppbevattning, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Irrigation
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 08:28
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 08:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics