Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Elsa, 2024. Normer för visualisering inom landskapsarkitektur : utmana och utforska etablerade normer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
38MB

Abstract

Inom landskapsarkitektur är visualiseringar ett viktigt verktyg. Visualiseringar används för att
kommunicera idéer och förslag men också för att övertyga potentiella köpare. Bilder reproducerar
normer vilket kan leda till både inkludering och exkludering. Detta arbete handlar om att undersöka
hur olika taktiker för visualisering inom landskapsarkitektur fungerar för att utforska och utmana
etablerade normer i samhället.
Litteraturstudien berör visualisering inom landskapsarkitektur, normer i samhället och taktiker för
normkritisk visualisering.
Litteraturstudien följs av ett experiment där olika taktiker för att skapa normkreativa bilder testas.
Denna undersökning resulterar i nio stycken bilder.
En intervju med arkitekten Lina Byberg, som arbetar på Sydväst Arkitektur och Landskap leder till
en diskussion kring de olika taktikerna för normkritisk visualisering, för att undersöka huruvida dessa
taktiker fungerar eller hade fungerat i praktiken.
En enkätundersökning besvaras av 37 yrkesverksamma landskapsarkitekter och visualiserare.
Enkäten undersöker huruvida de yrkesverksamma tror att taktikerna kan fungera för att skapa
inkluderande visualiseringar och hur det skulle kunna gå till i praktiken. Resultatet från enkäten
presenteras i diagram och text, och visar på om taktikerna anses applicerbara i yrkeslivet.
En diskussion där litteraturstudiens, utvärderingens, intervjuns och enkätundersökningens resultat
jämförs avslutar uppsatsen.

,

Visualisations are an important tool within landscape architecture. Visualisations are used to
communicate ideas and proposals, but also to convince potential buyers. Images create norms which
can lead to both inclusion and exclusion. This study aims to investigate how different tactics of
visualisation within landscape architecture work to explore and challenge established norms.
The thesis begins with a literature study which covers visualisation within landscape architecture,
norms in society and tactics for norm-critical visualisation.
The literature study is followed by an evaluation where different tactics for creating norm-creative
images are tested. The investigation results in nine images.
This is followed by an interview with the architect Lina Byberg, who works at Sydväst Arkitektur
och Landskap. Discussion around the different tactics for norm-critical visualisation is carried out to
investigate whether these tactics work or would work in the working life.
The interview is followed by a survey, answered by 37 professional landscape architects and
visualizers. The survey covers if the professionals believe the tactics will work to create inclusive
visualisations and how it would work. The result from the survey is presented in the form of charts and
text.
Following is a discussion about the results from the literature study, the evaluation, the interview
and the survey. The thesis is concluded with a method discussion where suggestions for how the
study could be improved is presented.

Main title:Normer för visualisering inom landskapsarkitektur
Subtitle:utmana och utforska etablerade normer
Authors:Nilsson, Elsa
Supervisor:Wegren, Kristin
Examiner:Wade, Emily and Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, normer, normmedvetenhet, skalfigurer, visualisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19918
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2024 07:22
Metadata Last Modified:26 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics