Home About Browse Search
Svenska


Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova, 2019. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
393kB

Abstract

Mallbo är ett projekt som arbetar med en ny bostadsförsörjningsmodell som syftar till att åstadkomma billiga bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. Det unika med Mallbo-modellen är att den förenar insatser för att stärka strukturellt hemlösas ekonomiska situation, genom bland annat arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som man vill sänka produktions- och boendekostnaderna. Syftet med denna uppsats har varit att belysa problem och lösningar i svensk bostadsförsörjning genom en fallstudie av Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Detta har gjorts genom
semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys.
Fallstudiens resultat pekar på att det finns flera hinder i att göra bostadsförsörjningen mer rättvis. Exempel på detta är dyra byggprocesser och de involverade aktörernas olika incitament som försvårar samverkan. Vidare visar fallstudien att Mallbo-modellen kan komma att bidra till att strukturellt hemlösa kan efterfråga och tilldelas fler billiga och ändamålsenliga bostäder. Studien visar också att bostadsförsörjningsproblemet för betalningssvaga är komplext, vilket innebär att det behövs fler insatser än Mallbo för att göra bostadssituationen mer rättvis. Slutligen kan konstateras att synen på bostaden som vara och något att främst profitera på, bidrar till att de sociala aspekterna av bostaden hamnar i skymundan.

,

Mallbo is a project working on a new housing supply model which aims to provide affordable housing for economically disadvantaged groups. The uniqueness of the Mallbo model is that it combines efforts to strengthen the economic situation for the structurally homeless, including actions on the labor market, while reducing production- and housing costs. The purpose of this thesis has been to highlight problems and solutions in the Swedish housing supply through a case study of Mallbo from a justice perspective. This has been done through semi-structured interviews and document analyses.
The results of the case study indicate that there are several obstacles in making housing supply more just. Examples of this are expensive construction processes and the different incentives of the involved actors which complicate the cooperation. Furthermore, the study shows that the Mallbo model can contribute so that structurally homeless can request and be assigned more cheap and efficient housing. The study also shows that the housing supply problem regarding the group of economically disadvantaged is complex, which means that more efforts than Mallbo are required for making the housing law conditions more fair. Finally, it can be said that the perception of the housing as a good and something to make a profit of are contributing to the disregard of the social aspects of housing.

Main title:Bostad – en vara eller icke vara?
Subtitle:en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv
Authors:Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova
Supervisor:Kristensson, Eva
Examiner:Bergquist, Daniel and Fridell, Linnea
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Mallbo, rättvisa, bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning, kommodifiering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2019 08:08
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics