Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Annette, 2005. Kons fertilitet : kostnader och åtgärder. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

To get a good economy on the dairy farms the fertility control of heifers and cows is a crucial
factor. It is also important to know which key parameters that should be tracked.
In this work well established routines for heat detection have to be applied. When the dairy
farmers use technical aid in estrus control it is important not to forget that technical aids can
not replace the human eye. Approximately 50 % of all opportunities to inseminate are missed
because clear signs of estrus have not been displayed and/or recorded.
The cattle fertility has been declining over recent years. During the same time the cow's
proceeds have increased, consequently applying a higher pressure on the cow and the
manager. The cow must produce a lot of milk and get pregnant as quickly as possible within
three months post-partum.
Other important things to know are: what causes a disturbance in the cow's fertility, how to
treat the cow and what medication to use. The treatment of a cow should never be used as a
preventive measure.
The root cause of many basic reproductions problems such as inactive ovaries, delayed
ovulation, weak signs of estrus and embryonic death is nutritional stress. Negative energy
balance is inevitable during early lactation but a good feed management can minimize this
effect.
In constitutions issued by the Ministry of Agriculture rules are stated concerning the breeding
program, veterinary work in the dairy farms and how every person involved in the
insemination of the dairy cattle should handle cows and semen.
To get a clearer picture of how much expenses a dairy farmer can save on a correct cattle
fertility program I have with help from Skånesemin and a dairy farm in Skåne looked at their
functional fertility. The farm had 110 milking cows and was in the following aspects inferior
to the average farm in Skåne:

• The intervals between calvings was for some cows 480 days or more, and the number
of these cows was much to high
• The number of inseminations per pregnancy was too high; 1.85 insemination per
pregnancy is not good. The dairy should have 1.5 – 1.7 insemination as a goal.
• A lot of money can be saved at the dairy farm if the calving intervals can be
decreased to 12 – 12,5 month. Every extra day between calvings costs the dairy
farmer 60, - SEK per cow.

Good fertility depends on good decision-making, recording, nutrition and management.

,

För att få en bra ekonomi i mjölkkobesättningen är det viktigt med en väl fungerande
fruktsamhet på kvigor och kor. Det är även angeläget att veta vilka parametrar som är viktiga
att följa. Det gäller framför allt att besättningen har en mycket väl fungerande brunstpassning.
Att ha bra rutiner vid brunstpassningen är mycket viktigt. Det gäller att inte glömma att de
hjälpmedel som finns på marknaden bara är hjälpmedel och aldrig kan ersätta det mänskliga
”koögat”.
Fruktsamheten har blivit sämre de senare åren, korna har ökat i avkastning och pressen på
korna ökar, de ska både mjölka bra och bli dräktiga tre månader efter kalvning och helst på en
seminering.
Det är även viktigt att veta vad som är en fruktsamhetsstörning, hur man ska behandla kon
och med vilket preparat. Kon ska inte behandlas i förebyggande syfte.
Utfodringen måste vara väl genomtänkt. Då det gäller förhållandet mellan energi och
råproteinhalt i fodret ska det vara väl balanserat för kon oavsett var hon befinner sig på
laktationskurvan.
Det finns författningar som Jordbruksverket har gjort som varje person som håller på med
seminverksamhet måste följa. Det gäller sådant som avel och veterinär tillsyn.
Med hjälp av husdjursföreningens fruktsamhetsprogram ”Freja” har jag tittat på en besättning
som har 110 mjölkande kor. Man kan läsa ut av de siffrorna jag har fått att denna besättning
ligger sämre till än genomsnittet i Skåne vad gäller
• Kalvningsintervallet, besättningen har för många kor som ligger på ett
kalvningsintevall på 480 dagar eller mer.
• Ett högt antal semineringar per dräktighet, 1.85 per dräktighet är för högt, en bra
besättning ligger på 1.5 – 1,7 semineringar per dräktighet.
• Besättningen kan tjäna stora summor på att få ner kalvningsintervallet till 12- 12,5
månader. Varje dag över 12,5 månader kostar djurägaren 60,- per dag.
Det ska vara djurägaren som bestämmer hur långt kalvningsintervall korna ska ha, det är inte
korna som ska göra det.

Main title:Kons fertilitet
Subtitle:kostnader och åtgärder
Authors:Andersson, Annette
Supervisor:Jönsson, Marianne
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:3
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7399
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:01
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics