Home About Browse Search
Svenska


Settergren, Hugo, 2020. Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö : exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Områden med rationellt utvecklade produkthus har blivit ett allt mer populärt sätt att bygga bostäder i mindre orter de senaste åren. Denna metod att producera hem verkar ofta resultera i vissa särdrag med avseende på färganvändningen, utformningen av närmiljön och de privata utemiljöerna. På grund av dessa särdrag skulle produkthusen kunna uppfattas som malplacerade, något anonymiserande och enkla i sin utvändiga utformning. Dessutom verkar dessa produkthusområden vara väldigt lika oavsett var i landet de ligger. Upplevelserna av färg, form och grön utemiljö är centrala i hur människan uppfattar och interagerar med sin omvärld. Uppsatsen ämnar utforska och diskutera färgval och utformning av de privata utemiljöerna i svenska produkthusområden. Hur samverkar dessa faktorer för att skapa en känsla av platsidentitet? Litteraturstudien visar att en välgrundad utformning med fokus på att gynna biodiversiteten och medveten färgharmonisering kan bidra till positiva effekter för orienterbarheten, människans välmående såväl som mer välfungerande naturliga kretslopp och ekosystem. För att öka sannolikheten att uppnå positiva effekter som dessa behövs god kompetens och kunskap hos byggföretag, liksom mer adekvata och detaljerade riktlinjer från kommuner och länsstyrelser.

,

Rationally developed product homes are increasingly becoming a popular approach to suburban housing development. This method of producing homes seem to be having distinct and features regarding the use of color, exterior design and the private gardens. Because of these features, product homes might seem out-of-place, slightly anonymous and simplistic in its exterior appearance. Due to the rational standardization they also might look very similar across the country, no matter their geographical location. The elements of color, shape and greenery are fundamental in human perception and affects how we as humans perceive and interact with our surrounding environment. This essay aims to explore and discuss the impact of the choice of colors, the ways of shaping the built environment and shaping of private exteriors in the context of product home areas in Sweden. How do these factors interact to create a sense of place? Established literature shows that successful design promoting biodiversity and mindful color harmonization can contribute to a close-to-home environment that could benefit the orientability in these areas, the health of humans as well as well functioning natural cycles and ecosystems. To increase the probability of achieving parts or all of these benefits, further competence and knowledge in the area is required from the product-home contractors. More adequate and detailed guidelines is also needed from the municipalities and county administrative boards.

Main title:Betydelsen av variation i produkthusområdens utemiljö
Subtitle:exempel från Annelund och Idalafältet, Veberöd
Authors:Settergren, Hugo
Supervisor:Larsson, Anders
Examiner:Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:produkthus, färg, form, biodiversitet, hållbar stadsutveckling, bostadsutveckling, utemiljö, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2020 08:38
Metadata Last Modified:18 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics