Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Julia, 2016. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. En kvalitativ intervjumetodik användes för upprättande av en halvstrukturerad intervjuguide samt för senare analys av materialet. Intervjuerna resulterade i följande tre teman: Användning av trädgården, Trädgårdens betydelse samt Hinder för trädgårdsaktivitet.
Alla deltagare upplevde att en stor del av deras äldre uppskattar att vara utomhus och ha tillgång till en trädgård. Många av de äldre har haft egen trädgård tidigare och önskar därför att omgivningen runt äldreboendet ska se hemlik ut. De äldre kan aktivt använda trädgården till odling, trädgårdsarbete och promenader eller passivt genom att sitta ner och “bara vara” eller njuta av utsikten inifrån sina rum. Resultatet visar även att trädgården är värdefull som källa till konversation då den kan väcka minnen till liv hos de äldre. På så sätt delar de lättare med sig av tankar och upplevelser till andra boende och personal.
Resultatet visar indikationer på att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag och en bidragande del i arbetet för piggare och gladare äldre.

,

The study aims to investigate which possibilities of garden activity are given to the elderly as well as investigate whether the employees perceive that outdoor activities can be a positive element in the elderly’s everyday life. In order to answer this, interviews were conducted at three different nursing homes in Malmö in which questions about the elderly, gardens and activities were asked. A qualitative interview methodology was used for the establishing of a half-structured interview guide as well as for later analysis of the material. The interviews resulted in the following three themes: Use of the garden, The garden's importance and Obstacles for garden activity.
All participants felt that a large part of their elderly appreciate being outdoors and having access to a garden. Many of the elderly have had their own garden before and therefore wish the surroundings of the nursing home to look and feel homelike. The elderly can actively use it for growing, gardening and walking or passively by sitting down and "just be" or enjoy the view from inside their rooms. The results also show that the garden is valuable as a source of conversation, as it can awaken old memories of the elderly, thus making it easier for them to share thoughts and experiences with other residents and the staff. The result shows indications that outdoor activities can be a positive element in the elderly’s everyday life and a contributing part in the work for more alert and happier elderly.

Main title:Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende
Subtitle:en studie på tre äldreboende i Malmö
Authors:Johansson, Julia
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:utemiljö, natur, hälsa, äldre, äldreboende, odling, trädgårdsterapi, trädgårdsaktiviteter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5370
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5370
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:RM
Deposited On:20 May 2016 14:05
Metadata Last Modified:20 May 2016 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics