Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson Bratthäll, David, 2016. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Jag har i det här kandidatarbetet skapat ett
förslag för hur koloniområdet S:t Olovs vång
ska kunna bli mer offentligt tillgängligt. Koloniområden
är ofta välskötta och varierar mycket
i personlig stil och växtval. Det har en stor
potential för offentliga grönytor emellan de
privata trädgårdarna.
Den första delen i uppsatsen beskriver koloniträdgårdens
och den urbana odlingens historia
i Sverige. Följt av teorier om de positiva effekter
som grönytor och aktivt deltagande i skötsel
kan ha på dess brukare. För att koppla detta
till stadsplanering och design har jag valt att
avsluta teoridelen med generella teorier kring
vad det är som gör att vissa platser eller grönytor
fungerar bättre i staden än andra.
Den andra delen, som är mitt förslag för S:t
Olovs vång, beskriver jag först Landskrona
som stad och varför koloniområdet S:t Olovs
vång är en bra plats att förändra. Förslaget kan
beskrivas som en process där området kan
förändras över tid. Ett sätt att låta brukare och
den lokala befolkningen vara en aktiv del i
förändringen.

,

In this bachelor thesis I have tried to achieve a
proposal that creates more public accessible
green space at the allotments of S:t Olovs vång.
Allotments are often well managed and show a
great variation of personal style and choice of
plants. To create public green space in-between
the private gardens has a great potential.
The first part of the thesis describes the history
of allotment gardens and urban farming in
Sweden. It continues with a presentation of
theories about the benefits of green space and
of users active management of local green
space. To connect this to urban planning and
design I have ended the theory part of the thesis
with theories about what makes some urban
spaces or green spaces function better
then others.
In the second part, which is my proposal for S:t
Olovs vång, I describe the city of Landskrona
and why the allotments of S:t Olovs vång is a
good place to transform. The proposal can be
described as a process, to change the area in a
way that lets it transform in its own time. A
way to make users and locals be an active part
of the change.

Main title:Gebvägen, mötesplatsen, torget
Subtitle:en utveckling av ett koloniområde i Landskrona
Authors:Fredriksson Bratthäll, David
Supervisor:Claesson, Ragnhild
Examiner:Westin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Olovs vång, landskrona, koloniområde, urban odling, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2016 14:10
Metadata Last Modified:01 Jun 2016 14:10

Repository Staff Only: item control page