Home About Browse Search
Svenska


Winsnes, Gustav and Tinnerstedt, Gustaf, 2020. Återvinning av betong : för en cirkulär materialanvändning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete kommer behandla betong som material ur återvinningssynpunkt och hur återvinningen av betong i Sverige ser ut idag.
Betong är det mest använda byggmaterialet i hela världen och kräver en klimatpåfrestande process för att framställa. Det är av yttersta vikt för oss landskapsingenjörer och arkitekter att säkerställa en cirkulär materialanvändning genom återvinning och återanvändning.
Genom undersökningar som gjorts inom detta arbete kan det konstateras att många verksamma aktörer vill arbeta för en mer miljövänlig bransch. Denna uppsats belyser en del förutsättningar samt hinder som kan vara avgörande faktorer för hur aktörerna gör sina val angående återvinning.
Studien har gjorts utifrån ett miljöperspektiv där miljöaspekter samt vad som anses viktigt för att värna om vår miljö har studerats utifrån betongens livscykel.
Arbetet är grundat på litteraturstudier, enkätundersökning och en intervju. Enkätundersökningen har lyft frågor om hur branschen ser ut idag när det kommer till användning och återvinning av betong.
Studien har också haft som mål att undersöka om det finns nya åtgärder och förslag på användningsområden. Undersökningen gav en bild av hur det ser ut med återvinning bland Sveriges 20 största kommuner och 10 största bygg och anläggningsföretagen idag. Studien visar att det är fullt möjligt att återvinna betong och utveckla arbetet genom att ta fram nya lösningar.
Slutsatsen är att aktörer i landskapsbranschen är positivt inställda till återvinning men att kunskap och resurser saknas. Förhoppningen med det här arbetet är att försöka uppmuntra branschen till att utforska nya lösningar med mindre klimatavtryck för en cirkulär materialanvändning.

,

This thesis is about concrete as a material through a recycling perspective and how the process of recycling is in Sweden today.
Concrete is the most used construction material in the world, and demands a huge environmental impact to manufacture. It is of high importance for us as landscape engineers and architects to secure a circular use of the material through recycling and reuse.
We can see that many active field practitioners in the field of construction, landscaping and architecture strive for a more environmentally friendly business. Therefore we want to enlighten a couple conditions and a few obstacles that could be crucial factors for how companies ,communes and organizations make their choices regarding recycling.
The study has been made through an environmental perspective where we have studied environmental aspects and looked at what is truly important to save our environment, through concretes lifecycle.
The thesis is based on literature studies, a poll and one interview. The poll lifted questions about how the business occurs today when it comes to the reuse and recycling of concrete.
We have through our study tried to find out whether there are any new solutions and proposals of new areas of reuse. The result we got from our poll shows how Sweden's 20 biggest municipalities and 10 biggest construction companies work with recycling today. The study shows that it is possible to recycle concrete and develop the work through new solutions.
We can draw the conclusion that the landscape and construction businesses are optimistic to recycling but that there is lack of knowledge and resources. Our thought with this study is to encourage the business to explore and investigate in new solutions with less of an impact on our environment to promote a circular use of material.

Main title:Återvinning av betong
Subtitle:för en cirkulär materialanvändning
Authors:Winsnes, Gustav and Tinnerstedt, Gustaf
Supervisor:Osvalder, Linn
Examiner:Bensch, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:betong, cirkulär materialanvändning, hållbarhet, återvinning, återanvändning, återvinningsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2020 08:56
Metadata Last Modified:14 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics