Home About Browse Search
Svenska


Sjödahl, Roger, 2007. Spill vid vårskörd av hampa. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hampan har på senare tid blivit allt mer intressant då den har många användningsområden både inom energiframställning och inom tillverkningsindustrin. Problemet är hur man ska skörda den på bästa sätt. Att låta den frystorka över vintern och skörda den på våren är ett mycket intressant alternativ, men vilken skördemetod man ska använda är inte självklart. Spill vid vårskörd av hampa är ett problem både med liggande gröda och smulning av det torra materialet. I detta arbetet har vi gjort ett praktiskt försök där vi tog fram en försöksplan på hur man ska mäta spillet vid skörd och sedan fick genomfört detta på Alnarps Mellangård. Skörden gjordes med en modifierad rapshuggare av märket MacDon och materialet pressades sen med en vanlig rundbalspress av flexkammartyp. Skörden på fältet mättes med hjälp av skörderutor före den maskinella skörden och den skördade mängden samt spillet räknades därefter fram. Resultatet var att spillet var på hela 59 %. Om man ska jämföra detta med spill vid vårskörd av rörflen som är en gröda som på många sätt påminner om hampa både i användning och i skördemetoder så är spillet högt. I rörflen har man uppmätt spill på upp till 25 % (Hadders, 1994a). Att helt förhindra spill vid vårskörd av dessa grödor är omöjligt då ts-halterna är så pass höga. De höga ts-halterna leder nämligen till smulning och förlust av materialet. Vid skördetidpunkten i slutet av mars på Mellangård låg grödan kraftigt och fältet var inte ringvältat vid sådden våren före så sten förekom på markytan. Detta medförde att skärbordet inte kunde köras tillräckligt lågt och mycket liggande material missades. Pressningen utfördes med en rundbalspress och spillet kanske hade blivit lite mindre om man använt sig av en fyrkantspress, då dessa har en sluten kammare som inte kan spilla ut något smulat material. Skördemetoden kan säkert förfinas och fungerar säkert bättre under bättre förhållande, men ett spill på 59 % är inte acceptabelt. Andra skördemetoder finns och verkar fungera bra, t.ex. exakthack med radoberoende majsbord. Men då får man ett löst material som måste pressas i en stationär rundbalspress för att kunna lagra och transportera hampan på ett ekonomiskt sätt. Men det är inget som jag har gått in på djupare på i det här arbetet.

,

Hemp has become more interesting in the later years in both the energyindustries and
the production industries. The problem with Hemp is how to harvest it with as little
losses as possible. To harvest Hemp at spring when it has freeze-dried is a very interesting
method because drying is normally difficult and expensive. At spring there are some
problems at harvest because the crop is often laying down and the material is very brittle.
In this paper I have made a practical test of losses and also worked out a plan how to
measure losses at spring harvest of hemp. The harvest was made at Alnarps Mellangård
with a modified harvester for rape. The material was after the harvest baled with a New
Holland roundbaler. The total quantity in the field was measured before harvest by harvesting
one square meter at nine different places. The total length used making each bale
was measured and by this way I could calculate the losses. I also collected the material
on the ground after baling and weighed this to get another measure of the losses.
The results I got were interesting. The losses between the calculated harvest and the
measured were as much as 59 %. It is impossible to totally prevent these losses when
there are as little water as 15 %. The material easily crumbles and falls to the ground.
In spring harvest of Reed Canary Graas there has been losses up to 25 % (Hadders,
1994a). Reed Canary Graas is a crop that in many ways reminds of Hemp. It has almost
the same usage and the same harvest methods as Hemp. It is a little bit easier to harvest
because it doesn´t have as much fibre as hemp. These fibres are a problem when using
ordinary agriculture machines for harvest because it wraps easily around axles.
Much of the losses in Hemp is material that the harvester can´t get up from the ground.
At the field in Alnarp there was quite much stone and this resulted in that the harvester
couldn´t harvest as close to the ground that was needed. I also believe that if we had
used a baler for squarebales we would have had less losses because it doesn´t crumbles
the material and it doesn´t fall out of the baler.
The methods for harvesting Hemp can and will be improved so that the losses will be
much less than it is today. As I said before it is a interesting cultivation…

Main title:Spill vid vårskörd av hampa
Authors:Sjödahl, Roger
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:50
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hampa, skörd, spill, skördemetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9042
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9042
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4811 ??
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2017 11:55
Metadata Last Modified:22 Nov 2017 11:55

Repository Staff Only: item control page