Home About Browse Search
Svenska


Kirkhorn, Patricia, 2020. Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete behandlar tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning på allmänna platser utifrån universell utformning och de lagar och rekommendationer kring tillgänglighet som finns, främst Plan- och bygglagen. Utifrån en platsanalys på Bantorget i Lund undersöks och diskuteras tillgänglighet på allmänna platser. Utifrån litteraturanalysen fann jag metoder för att gestalta och tillgängliggöra allmänna platser. Det främsta målet med denna uppsats var att undersöka och diskutera hur allmänna platser fungerar och kan anpassas för god tillgänglighet för personer med olika kognitiva svårigheter. En viktig faktor för tillgänglighet är förmågan att orientera sig genom skyltar, kontrastmarkeringar samt att kunna överblicka platsen. Universell utformning kan på flera sätt bidra till god tillgänglighet men individuella hjälpmedel och anpassningar kan inte tas bort i förmån för universell utformning. De svårigheter som finns med universell utformning är att den riskerar att bli för generell och istället förstärker funktionshinder när specialanpassningar tas bort. Att designa för människor med kognitiva funktionsnedsättningar kräver kunskap om deras behov, förutsättningar och svårigheter. Designerns roll kräver medvetenhet om att design påverkar omgivningen och kan komma att inkludera i eller exkludera människor från den. I arbetet diskuteras det att design inte är en neutral företeelse. Genom att inkludera människor i designprocessen ges de inflytande och förståelse för deras behov vilket kan bidra till ett bättre resultat av inkludering och tillgänglighet.

,

This work addresses accessibility for people with cognitive impairments in public places, based on universal design and the laws and recommendations on accessibility that exist in Sweden, primarily the Planning and Building Act. Based on a site analysis at Bantorget in Lund, accessibility is being investigated and discussed. I found methods for designing and making public places accessible based on the literature analysis. The main aim of this paper is to investigate and discuss how public places work and can be adapted for good accessibility for people with cognitive impairments. An important element for accessibility is the ability to orient yourself through signs and contrast markings and also being able to overview the location. Universal design can in many ways contribute to good accessibility, but individual aids and adaptations cannot be removed in favor of universal design. The difficulty with universal design is that it risks of becoming too general and instead reinforce disability when special adaptations are removed. Designing for people with cognitive disabilities requires knowledge of their needs, requirements and difficulties. The role of the designer requires awareness that design affects its surroundings and may include or exclude people from it. In this work, it is discussed that design is not a neutral phenomenon. By including people in the design process, they are given influence and understanding of their needs, which can contribute to a better result of inclusion and accessibility.

Main title:Tillgänglighet på allmänna platser för personer med kognitiv funktionsnedsättning
Authors:Kirkhorn, Patricia
Supervisor:Fridell, Linnéa
Examiner:Alfengård, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:universell utformning, design för alla, kognitiv funktionsnedsättning, tillgänglighet, upplevd tillgänglighet, urban design, plan och bygglagen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2020 08:00
Metadata Last Modified:09 Jun 2022 07:51

Repository Staff Only: item control page