Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Helena, 2017. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga.
Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos
demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas
restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. De beskrivs närmare som en terapiträdgård.
Här ska sinnesuppleveser och andra element i gröna miljöer påverka välmåendet hos olika
utsatta grupper i samhället som på ett eller annat sätt ska minska ångest, stress och oro.
Arbetet tog form när jag kom i kontakt med ett demensboende i Malmö.
Demensboendet har en takterrass på 7:e våningen som var närmast tillgängliga utemiljö för de
boende.Terrassen omgestaltades 2006 av Monika Gora som miljöanpassade ytan för de
demenssjuka med hjälp av upphöjda växtbäddar och växter som var anpassade för ståndorten.
Ett tag efter etablering så dog växterna och ett nytt växtmaterial behövdes till ytan för att den
återigen skulle bli grön. Det resulterade i ett förslag som baserades på ståndorten och nytt
växtsubstrat i bäddarna för att göra planteringarna mer kompatibla till platsen.
Ett droppbevattningsystem fanns med från början och gjorde att valet av substrat blev det mest
givna i det här fallet. Växterna valdes ut efter behov av färg, form och struktur som kunde
påverka de äldres minnen tillbaka till något det själva upplevt. Jag valde växter som skulle
fungera i en sandbädd och endast bevattnas med droppbevattning för minskad skötsel och som
på bästa möjliga sätt kunde återskapa en lummig miljö för de boende att vilja vistas i.

,

To suffer from dementia is a difficult situation for the people who suffer, but also their
relatives. It is described in the literature on various health environments to influence the
sensory experiences of people with dementia to feel better and easier to cope with everyday
life. Such an environment is called restorative and used in teurapetic context and described
as a therapy garden. Here sensory experiences and other elements in green environments
affect the well-being of various vulnerable groups in society in one way or another to
reduce, stress and anxiety. The work took shape when I came in contact with a nursing home
for dementia in Malmö. The accommodation had a roof terrace on the 7th floor which was
the closest available outdoor environment for the residents. The terrace redesign in 2006 by
Monika Gora which is a lanscape architect and created a environmentally friendly surface
for the patients. Using raised plant beds and plants that were adapted to position the resort.
For a while after the establishment the plants died and a new plant material needed to the
surface so the area whould be used again. This resulted in a proposal that was based on the
site and to new plant substrate of the beds to make plantations more compatible to the site.
A drip irrigation system was involved from the start and made the choice of substrate, it
became most obvious in this case. The plants were selected as needed by color, shape and
structure that could affect older people’s memories back to something they had experienced
in their early life. I chose plants that would work in a sand bed and only irrigated with drip
irrigation for reduced maintenance and the best possible way could recreate a lush environment
for residents.

Main title:Grönskande takterrass
Subtitle:stensjögatans demensboende, Malmö
Authors:Karlsson, Helena
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:takterass, demens, sinnesupplevelser, perenner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2017 15:24
Metadata Last Modified:16 Feb 2017 15:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics