Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Anna, 2018. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Almost all the countries of the world have signed the UN Convention on the Rights of the Child. The Convention is an international agreement that aims to give children the right to be heard and treated with respect, no matter where in the world the child is born. Article 31 of the Convention speaks, among other things, of the child’s right to engage in play. Play is crucial for the child’s mental and physical development, and the right to play should not be determined by where or in what conditions the child is born into.

The existence of public places that encourage play should therefore be relevant worldwide, especially in areas that are neglected due to poverty. Informal settlements in developing countries are examples of areas that only have limited resources to provide their residents with a stimulating outdoor environment. This issue applies to the informal settlements in Zanzibar, which is one of the most densely populated regions in Africa.

The largest and most crowded city in Zanzibar is Zanzibar Town, which is visibly divided into two areas; Stone Town and Ng’ambo. Stone Town is a UNESCO World Heritage Site, while Ng’ambo (meaning “The other side” in Swahili) consists of informal settlements, where the houses are built by the residents without any elaborated plan from authorities, which means that a minimum of space have been left to roads and public places.

Located within the informal settlements of Ng’ambo is the site called Uwanja wa Farasi. During a nineweek field study sponsored by a Sida scholarship, research on this site was conducted to develop a design proposal that encourage children’s play. The research consisted of literature studies, site studies and interviews with locals.

Uwanja wa Farasi was originally a Polo Ground, established by the British during the colonial times. Today, it is an open, green field that suffers from littering and flooding during the rainy seasons. It is mainly used as a passage or for football games, although the large quantities of open space have the potential to contain multiple functions that could contribute to an upgrade of the neighbourhood and encourage children’s play.

The design proposal intends to turn Uwanja wa Farasi into an inclusive, urban park by keeping the existing qualities and adding new elements and environments that stimulate children and encourage play. This is achieved by the implementation of eight design strategies that derived from a compilation of the literature studies and field studies. The ambition is that the design proposal will serve as an inspiration and set the direction for a future sustainable development of the neighbourhood. The ideas on how to design with children’s perspective in mind could also be applicable to other sites with similar issues in other contexts.

,

Nästan alla världens länder har skrivit under FN:s Barnkonvention. Konventionen är en internationell överenskommelse som syftar till att ge barn rätten att bli hörda och behandlade med respekt, oavsett vart i världen barnet är fött. Barnkonventionens artikel 31 talar bland annat om barnets rätt att delta i lek. Lek är avgörande för barnets mentala och fysiska utveckling, och rätten att leka bör inte bestämmas utav var eller under vilka förhållanden barnet är fött.

Förekomsten av offentliga miljöer som uppmuntrar till lek borde därför vara relevant världen över, särskilt i områden som är försummade på grund av fattigdom. Informella bostadsområden i utvecklingsländer är exempel på områden som endast har begränsade resurser att förse sina invånare med en stimulerande utemiljö. Denna problematik gäller även de informella bostadsområdena i Zanzibar, som är en av Afrikas mest tätbefolkade regioner.

Den största och mest trångbebodda staden i Zanzibar heter Zanzibar Town, och är tydligt uppdelad i två olika områden; Stone Town och Ng’ambo. Stone Town är med på UNESCO:s världsarvslista, medan Ng’ambo (som betyder ”Den andra sidan” på swahili) består av informella bostadsområden, där husen är byggda av invånarna utan någon utarbetad plan från högre instanser, vilket betyder att minimalt med utrymme har lämnats för vägar och allmänna platser.

I Ng’ambos informella bostadsområden ligger platsen Uwanja wa Farasi. Under en nio veckor lång fältstudie (sponsrad av ett stipendium från Sida) undersöktes denna plats i syfte att utveckla ett gestaltningsförslag som uppmuntrar barns lek. Undersökningarna bestod utav litteraturstudier, platsstudier och intervjuer med lokalbefolkningen.

Uwanja wa Farasi var ursprungligen en spelplan för hästpolo som grundades utav britterna under kolonialtiden. Idag är det ett öppet, grönt fält som lider utav nedskräpning och översvämningar under regnperioderna. Platsen används huvudsakligen som en passage eller som fotbollsplan, även om de stora, öppna ytorna har potential att innehålla flera funktioner som kan bidra till en uppgradering av grannskapet samt uppmuntra barns lek.

Gestaltningsförslaget avser att omvandla Uwanja wa Farasi till en inkluderande, urban park genom att bevara dess nuvarande kvaliteter, samt addera nya element och miljöer som stimulerar barn och uppmuntrar lek. Detta uppnåddes genom att implementera de åtta design strategier som framkom genom en sammanställning av litteraturstudierna och fältstudierna. Ambitionen är att gestaltningsförslaget ska fungera som en inspiration, samt ange riktningen för en framtida hållbar utveckling av närområdet. Idéerna gällande gestaltning med barns perspektiv i åtanke skulle också kunna tillämpas på andra platser med liknande problem i andra kontexter.

Main title:A place for play in Ng’ambo
Subtitle:a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.
Authors:Eklund, Anna
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette and Wisselgren, Maria
Examiner:Kylin, Maria and Raymond, Christopher
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:developing country, designing for play, children’s perspective, informal settlements in Zanzibar, Ng’ambo, Uwanja wa Farasi, Minor Field Studies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:05 Mar 2018 10:41
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics