Home About Browse Search
Svenska


Bratt, Jenny and Eriksson, William, 2005. Arbetsmiljö i stora mjölkkobesättningar. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Earlier studies have shown that musculoskeletal disorders among animal keepers are
more frequent than in other occupations. Most of the farms have expanded and the
farmers who used to work alone have suddenly become a work manager with several
employers. There are only a few studies made on the work environment in dairy farms.
Our study is based on a questionnaire and is a part of a project called large dairy herds.
The study is based on data from the persons who milk most of the time. The questions
they had to answer were about the work environment, musculoskeletal disorders and the
psychosocial environment. The results of the survey are presented in diagrams and
figures.
It was common that the dairy producer themselves answered the questionnaire. The
results showed that the dairy producers had been milking for ten years more than the
employers. It was also the dairy producer that worked most time with the animals every
week, seven hours more then the employers. The mean age of the milk producers was 48
years and 35 years for the employers.
The three main problems in the work environment was bad climate, repetitive
movements and dust. More women then men felt uncomfortable in their work
environment. Employed women was the group who had the highest frequency of
musculoskeletal disorder, felt most discomfort from the working environment and
showed higher negative result in the psychosocial work environment then the employed
men and the dairy producers. At the same time they had milked fewer years then the
employed men and the dairy producers.
The study showed that 86% of the women and 78% of the men have had pain in the
musculoskeletal system during the last 12 months. The most frequent answer was
shoulders and the lower part of the back. At the same time they found the milking
process as a low physically demanding work. The results concerning the psychosocial
working environment showed that people who milk cows liked their jobs.

,

Tidigare undersökningar visar på att djurskötaren har avsevärt mer belastningsskador
och besvär orsakade av påfrestande arbetsställningar än vad andra yrkesgrupper har. Det
finns även bara ett fåtal undersökningar av den psykosociala arbetsmiljön inom
mjölkproduktionen, dock har just den psykosociala arbetsmiljön fått en allt mer
betydande roll. Jordbruken har blivit större och bonden som tidigare varit ensam i
företaget har plötsligt blivit företagsledare och chef.
Studien har genomförds som en enkätundersökning och ingår som en del i ett större
forskningsprojekt, Fruktsamhet, Juverhälsa och klövhälsa i Stora mjölkkobesättningar
(Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning). Underlaget bestod av 107 mjölkgårdar
där de som mjölkade mest fick besvara enkäten. De undersökta personerna besvarade
frågor angående deras arbetsmiljö, eventuella belastningsskador samt frågor kring den
psykosociala miljön. Resultatet från undersökningen redovisas i en serie figurer och
diagram.
Det visade sig vara vanligast att mjölkproducenterna själva besvarade enkäten. I
resultatet framgick att mjölkproducenterna hade mjölkat tio år längre än vad de anställda
hade, det var dessutom den kategorin som la ner mest tid på djurskötseln i veckan, sju
timmar mer än de anställda. Medelåldern hos mjölkproducenterna låg på 48 år och för
de anställda på 35 år.
Bland arbetsmiljöfaktorerna var det främst fyra faktorer som uppfattades som ett obehag
av hela gruppen, dåliga klimatförhållanden, ensidiga/upprepade rörelser, tunga lyft och
damm. Det var framförallt kvinnorna som upplevde flest obehag.
Åttiosex procent av kvinnorna rapporterade besvär (smärta, värk, obehag) i något av
rörelseorganen under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra hos männen var 78
%. Besvär i axlar och rygg var det mest frekventa svaret. Trots så stor andel som angett
besvär i rörelseorganen så upplevdes momentet mjölkning som en låg fysisk
ansträngning och man trivdes bra på sin arbetsplats. Mjölkproducenter som är egna
företagare är mer positivt inställda till sin arbetsplats än vad de anställda är.

Main title:Arbetsmiljö i stora mjölkkobesättningar
Authors:Bratt, Jenny and Eriksson, William
Supervisor:Lunner Kolstrup, Christina
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2005:9
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ladugårdsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:13
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics