Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Ida, 2015. Skogen berättar : kulturhistoriska spår vid ödegården Olofstorp. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Olofstorp ligger i ett skogsområde mellan Borås och Ulricehamn (figur 1). Olofstorp är en ödegård som idag ägs av Stiftelsen Petersson-Grebbe och Sveaskog. De har tillsammans med Skogssällskapet och Grovare-Fänneslunda
Hembygdsförening startat ett skogshistoriskt projekt som heter Olofstorp – ett jordearv. Projektet började formas när projektledaren Örjan Hill höll i en kurs som utmynnade i en bok om Fänneslundas historia. De fann mycket
information, både i litteratur och muntliga källor som kunde berätta om Olofstorps historia och om platserna runtomkring. I projektet är det många som medverkar; bl.a. personer från Sveaskog, Skogssällskapet, Hembygdsföreningen
och lokalbefolkningen.
På Olofstorps gamla inägor och utmarker finns det i terrängen rikligt med historiska spår som berättar om hur det gamla bondesamhället och jordbrukslandskapet såg ut. De gamla spåren håller nu på att tas fram och bli synliga
efter flera röjningar och gallringar i skogen.
Hembygdsföreningen och Örjan Hill har forskat om Olofstorp och torpen runt omkring. Den gedigna information som finns om området har gjort att hembygdsföreningen har arrangerat
guidade upplevelsevandringar med bl.a. teater och musik.
Mitt arbete har inneburit att ta fram ett förslag som visar utvecklingsmöjligheterna för området. Jag har varit med och tagit fram kulturstigar som går genom den gamla inägan och utmarken. Stigarna ska vara kantade av skyltar med information som bl.a. beskriver de platsers historia som finns utmed stigarna. Min uppgift har också varit att diskutera fram förslag på hur konst kan integreras tillsammans med de historiska spåren på platsen. Arbetet är
tänkt som ett underlag för projektgruppens fortsatta utvecklingsarbete på Olofstorp.
Arbetet har bestått av litteraturstudier i jordbrukslandskapets historia, men också av sökning i arkiv för att hitta mer information om Olofstorps historia.
Det var en viktig grund för att kunna skapa en bild av hur landskapet har sett ut. Referensstudier gjordes på fyra olika platser, där fick jag inspiration och uppslag. Återkommande besök på Olofstorp har varit viktigt för att kunna ta fram ett förslag på stigarnas rörelsemönster och innehållet utmed stigarna.
Förarbetet var också viktigt för att försöka få de historiska spåren att samspela och kombineras med konstinstallationer.
Resultatetav av mitt arbetet är olika planer över området. En illustrationsplan som visar stigarnas placering i landskapet och platserna utmed stigarna. Fyra
planskisser där detaljnivån är något högre än på de övriga platserna utmed stigarna. En beskrivning finns på planskisserna där det står vilka åtgärder som
ska göras på platsen. På de övriga platserna har en beskrivning gjorts över vad det är man ser och de viktigaste åtgärderna för platsen. Inledande diskussioner har förts om olika idéer för hur konst kan integreras i området.

,

Olofstorp is based in an area of forest, located between Borås and Ulricehamn, Sweden. The area consists of land as well as an old deserted farm which is now owned by the foundation Peterson-Grebbe and Sveaskog. They have together with Skogsällskapet and Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening
started a project in regards to the history of the forest called Olofstorp – ett jordearv. The project started when project manager Örjan Hill held a history course that resulted in a book about the history of Fänneslunda. The authors of that book found a lot of information, from
written and spoken documentation in regards to the history of Olofstorp and surrounding areas. A lot of people have been involved in the project about Olofstorp, for example; Sveaskog, Skogsällskapet, Hembygdsföreningen as well as local inhabitants.
The area of Olofstorp is full of history traces which hold clues of what the old farm landscape looked like and information of how people lived. Since a lot of trees, shrubs and vegetation has been removed, old paths are now
visible. Research has also made it possible to find out more information in regards to the houses surrounding Olofstorp. The information about the area has led the local heritage association to hold cultural events in the forests
including theatre and live music.
My aim with the project has been to forward suggestions of how the project can develop. I have been involved with working on two different culture paths that are located throughout the area. These paths will in the future have
signs containing information about the areas history. My aim has also been to discuss and make suggestions of how art can integrate with the history. This work is meant to be a foundation for the project and ongoing development in
the area.
My work has been based on information from readings on the history of the landscape as well as research in archives in order to find more information.
The research and readings were important in order to obtain an indication of what the old landscape looked like. Through my inspirational visits to art centres and historical places, I obtained inspiration and found ideas.
Revisits to Olofstorp have been important in order to come up with suggestions on the paths mapping as well as the information along them. The beginning of the project was also important in order to obtain information about
the history and combined it with the art installations.

Main title:Skogen berättar
Subtitle:kulturhistoriska spår vid ödegården Olofstorp
Authors:Sjöberg, Ida
Supervisor:Lundquist, Kjell
Examiner:Gustavsson, Eva and Peterson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kulturstigar, skogshistoria, ödegård, kulturhistoriska platser, skogen, konstinstallationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4258
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4258
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2015 12:20
Metadata Last Modified:07 Apr 2015 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics