Home About Browse Search
Svenska


Hultén, Alma and Prytz, Noomi, 2023. Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen : en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Konsten har länge varit viktig inom staden och landskapsarkitekturen. I
utvecklingen av stadsrummet prioriteras funktion och evidens över konstnärliga
och originella uttryck.
Syftet är att diskutera på vilket sätt konst kan bidra till att stärka offentliga rum i
staden och vidare belysa olika skapandeprocesser som kan leda till konstnärliga
och originella uttryck i staden. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie och en
exempelstudie som ska skapa underlag för en nyanserad diskussion kring syftet.
Uppsatsens litteraturstudie diskuterar tre huvudämnen: hur konst och
konstbegreppet definierats genom historien, hur konsten påverkar människan
och samhället och om olika teorier och lagar som berör konstens plats i
landskapsarkitekturen och i det offentliga rummet. Målet med uppsatsens
exempelstudie är att visa på konstnärliga uttryck och originalitet inom
arkitekturen och landskapskonsten och sedan diskutera och peka på vad
landskapsarkitekter kan lära sig av detta i gestaltandet av offentliga miljöer.
Genom att tänja på gränserna inom respektive yrke och viljan att skapa
identitetstarka platser visar personerna hur offentliga rum kan stärkas. Det finns
mycket landskapsarkitekter kan ta lärdom av från arkitekter och
landskapskonstnärer för att gestalta konstnärliga miljöer och skapa originella
uttryck.

,

Art has long been important in urban and landscape architecture. In the
development of urban space, function and evidence are prioritized over artistic
and original expression. The aim is to discuss how art can contribute to
strengthening public spaces in the city and furthermore highlight different
creative processes that can lead to artistic and original expressions in the city.
The essay is based on a literature study and an example study that will create a
basis for a nuanced discussion of the purpose. The literature study discusses
three main topics: how the concept of art has been defined throughout history,
how art affects people and society, and various theories and laws that affect art's
place in landscape architecture and public space. The goal of the essay's example
study is to show artistic expression and originality in architecture and landscape
art and then discuss and point out what landscape architects can learn from this
in their design of public environments. By pushing the boundaries of their
respective professions and the desire to create places with a strong identity, they
show how public spaces can be strengthened. There is much that landscape
architects can learn from architects and landscape artists to design artistic
environments and create original expressions.

Main title:Konstnärliga uttryck i landskapsarkitekturen
Subtitle:en exempelstudie om kreativt skapande och konst för att stärka det offentliga rummet
Authors:Hultén, Alma and Prytz, Noomi
Supervisor:Alfengård, Matilda
Examiner:Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:konstnärliga uttryck, konst, originalitet, kreativitet, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18826
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 07:36
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics