Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Veronica, 2013. Askgravplatsen - ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

Detta är ett kandidatarbete i trädgårdsdesign. Arbetet är ett gestaltningsförslag av en askgravplats på Norra kyrkogården i Lund. Syftet med examensarbetet är att göra en gestaltning som samspelar med omgivningens gröna kulturarv för att möta det framtida behovet av fler askgravplatser. Utgångspunkten i examensarbetet är ett uppdrag från Kyrkogårdsförvaltningen i Lund. Uppdraget går ut på att göra ett gestaltningsförslag för Kvarter 22 på Norra kyrkogården. Följande frågeställningar ska besvaras:
Hur införlivas en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund med hänsyn till omgivningens kulturhistoria?
Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i gestaltningen?
Målet med arbetet är att presentera en realistisk och genomförbar plan för den nya askgravplatsen. Gestaltningsförslaget ska samspela med sin omgivning, vara estetiskt tilltalande, vara funktionellt och skötseleffektivt. För att kunna besvara frågeställningarna har en litteratur-studie gjorts som bland annat behandlar den svenska kyrkogårdens historia, Norra kyrkogårdens utveckling från invigningen 1816 och framåt. Begreppet kulturhistoria och kulturminneslagen har varit viktiga undersökningsområden samt faktorer som man bör ta
hänsyn till vid en gestaltning. I själva gestaltningsprocessen har metoden varit inventering, analys och förslag.

Konceptet är att bevara platsens öppenhet och samtidigt skapa ett omslutande rum där anhöriga vill vara och minnas den avlidne. I gestaltningsförslaget bibehålls den öppna gräsmattan. Runt hela platsen planteras en idegranshäck i två olika höjder. Sittplatser och smyckningsplatser placeras i anslutning till befintliga gångar. Träddungar utgör blickfång i gräsytan och i häcken mot söder planteras gulbladigt korstörne. Gestaltningsförslaget tar hänsyn till omgivningens kulturhistoria samtidigt som andra viktiga faktorer vägs in i förslaget.

Main title:Askgravplatsen - ett gravskick i tiden
Subtitle:gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund
Authors:Johansson, Veronica
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Kyrkogård, Askgravplats, Gestaltningsförslag, Kulturhistoria, Illustration, Historia, Analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2449
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2449
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2013 13:14
Metadata Last Modified:28 Jun 2013 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics