Home About Browse Search
Svenska


Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. Kulturarvsarbetet och naturvårdsarbetet har historiskt möts i bevarandefrågan, som är och kommer att vara en målkonflikt mellan olika värden. För att förstå hur kulturarvsarbetet ser ut idag undersöks FoU-forskningen inom kulturmiljöfältet.
Riksantikvarieämbetets fornlämningsarbete undersöks också för att identifiera dess förhållningssätt till timmerrännan. Vidare så undersöks två fall av bevarade timmerrännor, för att besvara frågor om hur de värderas av relevanta myndigheter och hur de används idag.
Resultatet visar att mycket få FoU-projekt handlar om industrimiljöer eller vattenanknutna kulturmiljöer. Fallstudiens resultat visar att ingen av de undersökta timmerrännorna har något lagstiftat skydd, och att deras bevarande har skett utan statlig inblandning. Idéer för vidare användning av timmerrännan presenteras också inom arbetet.

,

Log driving in Sweden reshaped landscapes and watercourses and was a foundation in the Swedish
economy for a long time. Log driving today is to an end, but the monuments such as the log flume still tell a story of the past. Cultural heritage work and nature conservation have and will continue to clash because of the conflicting goals of each field.
To understand todays cultural heritage work the research funded by the National Heritage Board is investigated. The National Heritage Boards work with ancient monuments is also researched to find their approach to the log flume. A case study is also carried out to answer questions about how relevant Swedish authorities’ rate two cases of log flumes, and to understand how the log flumes are used today.
The result shows that very few projects funded by the National Heritage Board is about in industrial monuments and cultural water environments. The case study shows that none of the examined log flumes have conservation protection, and that the preservation has happened without public support.

Main title:Industriminnet i framtiden
Subtitle:timmerrännans potential
Authors:Sundberg, Björn
Supervisor:Olsson, Patrik
Examiner:Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:timmerränna, flottning, kulturarv, bevarande, vattenanknutna kulturmiljöer, ny användning, log flume, log driving, cultural heritage, conservation, cultural water environments, new use
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17092
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17092
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2021 08:17
Metadata Last Modified:26 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics