Home About Browse Search
Svenska


Josefsson, Johannes and Spets, Anton, 2014. Guideline för en pocket park : beståndsdelar, funktioner och möjligheter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

I takt med att pocket park som begrepp blivit allt
populärare att använda i samma mening som modern
stadsutveckling och förtätning av stadskärnan, har
det också väckt vårt intresse att utreda vad begreppet
verkligen innebär. Att begreppet pocket park är
i ropet finns det ingen tvekan om. Stora städer som
New York, London och Köpenhamn har med pocket
park i sina stadsplanerings- och utvecklingsprogram. I
Sverige är det fortfarande ett relativt okänt begrepp.
I dagsläget finns det ingen generellt accepterad
beskrivning för hur en pocket park ska se ut, hur stor
till ytan den bör vara eller vilka beståndsdelar som
ska finnas med.
Vill vi undersöka vad begreppet pocket park innebär
och hur vi i framtiden kan bygga bra och funktionella
pocket parks i staden. Vi har som mål att identifiera
och bryta ner begreppet pocket park och undersöka
vilka beståndsdelar och funktioner som är mer betydelsefulla
än andra i en pocket park?
Processen startar med en litteraturstudie som sedan
ska ligga till grund för en analys som belyser vilka de
viktiga beståndsdelarna och funktionerna är för en
pocket park. Analysen kommer att redovisas i form
av en matris över 28 pocket parks från länderna
Sverige, Danmark, England, Australien, Spanien,
Frankrike och USA. Målet med analysen är att kunna
jämföra en större mängd pocket parks på ett enkelt
och tydligt sätt. Att kunna utläsa information på tvären
och på så sätt kunna identifiera tydliga mönster och
trender, ofta förekommande beståndsdelar, parkernas
storlek, lokalisering osv.
Slutsatsen presenteras i form av en checklista som
baseras på resultat från analysen tillsammans med
stödjande forskning som underlag. Checklistan redovisas
på följande vis:
• Nödvändiga beståndsdelar och funktioner
för en pocket park
• Lämpliga beståndsdelar och funktioner för
en pocket park
• Inte nödvändiga beståndsdelar och funktioner
för en pocket park
• Undvik följande förutsättningar för en
pocket park
Därefter presenteras ett gestaltningsförslag av en
pocket park som bygger på slutsatser och resultat
från litteraturstudien och analysen.
Vår förhoppning är även att checklistan ska kunna
användas av kommuner och branschfolk som ett
hjälpmedel eller verktyg vid planering- och projekteringsskedet för en pocket park.

,

The pocket park as a concept has become increasingly
popular to use in the same sense that modern
urban development and densification of the city center,
this made it interesting to investigate the meaning
of the term. The concept of pocket park is in no doubt
very popular. Large cities like New York, London and
Copenhagen have put pocket parks into its city planning
and development programs. In Sweden it is still
a relatively unknown concept.In the current situation,
there is no generally accepted description of how a
pocket park should be designed, including size and
what elements are a part of it.
We want to explore what the term pocket park means
and how beautiful and functional pocket parks can
be built in the future. We aim to identify and break
down the concept of pocket park and examine which
elements and features that are more significant than
others.
The process starts with a literature review, which will
then be the basis for an analysis that highlights what
the essential components and functions are for a
pocket park. The analysis will be provided in the form
of a matrix of 28 pocket parks from countries Sweden,
Denmark, England, Australia, Spain, France and
the United States of America. The goal of the analysis
is to provide a clear comparison of pocket parks, thereby
identifying distinctive patterns and trends, often
occurring components, size, location etc.
The conclusion is presented in the form of a checklist
that is based on results from the analysis along with
supporting research. The checklist is presented in the
following manner:
• Necessary components and functions of a
pocket park
• Appropriate components and functions of a
pocket park
• Unnecessary components and functions of a
pocket park
• Components and functions of a pocket park to be
Avoided
A design proposal of a pocket park is presented
based on the conclusions and findings from the literature
review and analysis.
Our hope is that this research can be used as a tool
by municipalities and industry professionals when
planning and designing a pocket park.

Main title:Guideline för en pocket park
Subtitle:beståndsdelar, funktioner och möjligheter
Authors:Josefsson, Johannes and Spets, Anton
Supervisor:Busse Nielsen, Anders
Examiner:Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:pocket park, pocket, park, fickpark, minipark, förtätning, SPUGS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3077
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3077
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2014 13:52
Metadata Last Modified:27 Feb 2014 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics