Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jan Pontus, 2019. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Avsikten med det här arbetet är att försöka få en överblick över vilka typer av ballastmaterial under det övre slitlagret i en överbyggnad som projektörer föreskriver samt om det överensstämmer med vad anläggningsföretag använder.

Företag som säljer ballastmaterial saluför en mängd olika typer av material i olika storlekar. Samtidigt är det svårt att få en överblick över vad som faktiskt ska eller bör användas.

Slutsatsen från det här arbetet är att både projektörer och anläggare utgår från tekniska handböcker och referensverk när de bestämmer vilka ballastmaterial som ska användas. Oftast utgår både projektörer och anläggare från referensverket AMA anläggning. AMA anläggning baseras på vedertagen erfarenhet från anläggnings-branschen, men även en hel del på Trafikverkets styrdokument samt Trafikverkets tester och experimenterande av hårdgjorda ytor. Ibland har även kommuner sina egna tekniska handböcker för hårdgjorda ytor som ska användas på deras mark, vilka delvis baseras på AMA anläggning och delvis på kommunernas egna erfarenheter. Både anläggare och projektörer förlitar sig nästan uteslutande på dessa dokument då man vet att de fungerar. För anläggningsföretag är det extra noggrant att följa de föreskrifter som gäller när de anlägger. Om en beställare åberopar en föreskrift (t.ex. AMA anläggning) i sin upphandling och anläggnings-företaget inte följer dessa utgör det ett kontraktsbrott, vilket har konsekvenser. Vid s.k. totalentreprenader där anläggningsföretag själva väljer vilka ballastmaterial som ska användas brukar de anlägga enligt vad som föreskrivs i AMA anläggning.

,

The purpose of this paper is to try to get an overview of what types of construction aggregates below road surfaces planners dictates hard-made surfaces and if this corresponds to what construction companies use.

Companies who sell construction aggregates market different types of materials in different types of sizes. At the same time, it's difficult to grasp what actually should be used.

The conclusion of this paper shows that both planners and construction companies rely on technical manuals and reference works when deciding what construction aggregates to use. Usually both planners and construction companies use the reference work AMA anläggning. AMA anläggning is based on established experience from the construction trade, as well as Trafikverkets control documents and Trafikverkets testing of hard-made surfaces. Sometimes municipalitys also has their own technical documents for hard-made surfaces built on their territory, partially based on AMA anläggning and partially on their experiences. Both construction companies and planners use these documents almost exclusively as they know it works. For construction companies it's extra important to follow the technical manuals for the job at hand. If a planner refers to a technical manual (for exampel AMA anläggning) in their procurement, and the construction company doesn't follow it it's a breach of contract which has consequences. In so called total contracts where the construction company chooses what construction aggregates to use themselves they construct according to AMA anläggning.

Main title:Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor
Subtitle:vilka rekommendationer finns och vilka material används?
Authors:Eriksson, Jan Pontus
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:anläggning, hårdgjorda ytor, fraktion, överbyggnad, samkross, makadam, grus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2019 11:36
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics