Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Dan, 2004. Strängluftning av vallfoder : Inverkan på ensilagets torkningförlopp, spill och smörsyratillväxt. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
595kB

Abstract

When harvesting ley you hope to get a fast drying and a faster harvest. If there is a
system with round bales, you need to have a dry matter close to 45 %. To make this as
fast as possible, there is made a machine which pick up the grass with an pick-up. It
turn the grass over and put it behind the machine (figure 2 and 4). There are few tests
to prove the efficiency of this machine. There are also no results about crop loses or
the butyric acid bacterium growth.
My study includes three methods of drying clover grass with an Elho TR220 (tedder).
One windrow is control there I didn't do anything. With the second method I drove
the Elho machine after 18 h. The last method I drove the Elho twice, 18 h and 39 h
after cutting. Every treatment repeated 12 times. I registered the drying process before
any kind of treatment. After harvest I pick up the waste after the roto baler. The bale
who was made was marked so I could take tests for butyric acid later.
The result shows that there is no significant differences (5 % level) in DM between
the methods. There were no extra mechanical losses caused by the machine. The test
for butyric acid was varied. In the bale with grass who was treated with the Elho
machine once or twice, there were butyric acid in bales from one field.
My conclusions are:
The machine is good to use after some rain, because it turn up the grass so the roto
baler could pick the grass up better. I also think that the windrows will dry faster
when you tedding the windrow after a rain. This is not proved.
If you regulated the machine in the right way, you will not get any butyric acid
bacterium in the grass. (You should know that there is a risk, specially if the field
is uneven)
If you have a round baler you can drive once with the machine to get more even
DM-content in the windrow.
If you have a system with a precision chopper there is no point to use the Elho
machine because the precision chopper will mix the grass and even the DMcontent.
If you buy the machine, I think that you should have one with the SideFlow
system because you have a better use for the machine. Then you put two
windrows together and increase the capacity of the following machines.

,

Genom att stränglufta slaget gräs hoppas man kunna uppnå en snabbare förtorkning
och därmed en snabbare skörd. Att ha ett system med rundbalar kräver att man bör ha
ett ensilage som är förtorkat upp till 45 % ts-halt (torrsubstanshalt). För att lösa detta
konstruerades en maskin som plockar upp gräset med en pickupp och lägger det sedan
bakom sig. Det finns väldigt lite försöksdata på om den gör någon nytta för ts-halten
Det finns inte heller någon undersökning som kontrollerar spill och
smörsyrasporinblandning som kan orsakas av maskinen.
Tre förtorkningsstrategier studerades på klöverrik vall; orört led, ett led behandlad 18
h efter slåtter och ett led behandlad 18 h och 39 h efter slåtter. Varje led upprepades
12 gånger. Torkningsförloppet dokumenterades före varje behandling som ensilaget
utsattes för. Efter skörd togs det spillprov och de pressade balarna märktes och
ställdes undan för provtagning av smörsyrasporer.
Analyserna visar att det inte finns någon signifikant skillnad (5 % nivå) mellan
behandlingarna angående ts-halten. Spillproverna visar att användning av maskinen
inte ger en ökad spillförekomst. Inblandning av smörsyrasporer var varierande. I de
led som var behandlade en eller två gånger visar hälften av proverna sporförekomst, i
resten av proverna fanns det inga sporer.
Mina slutsatser av försöket blir därför att:
Maskinen är bra att använda när det kommit regn på grödan, dels för att den lyfter
upp grödan så att pressen får med sig så mycket material som möjligt och för att
jag tror att det torkar ur regnet snabbare. Detta är ej bevisat.
Ställs maskinen in rätt, blir det ingen sporinblandning hur många gånger det än
körs (dock ska man veta att risken ökar, speciellt om fältet är ojämnt).
Om man har ett ensilagesystem med rundbalar kan man köra en gång med
strängluftaren för att få en lite jämnare ts-halt i strängen.
I ett ensilagesystem där grödan hackas med t.ex. en exakthack är det ingen ide att
köra med strängluftaren då hacken blandar grödan själv.
Ska man köpa maskinen bör nog en sidelevator ingå för att öka
användningsområdet på maskinen. Maskinen går då även att använda till att lägga
ihop strängar med.

Main title:Strängluftning av vallfoder
Subtitle:Inverkan på ensilagets torkningförlopp, spill och smörsyratillväxt
Authors:Svensson, Dan
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2004:27
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:torkning, skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7475
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 08:24
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 08:24

Repository Staff Only: item control page