Home About Browse Search
Svenska


Skogsmyr, Millicent, 2019. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På grund av världens pågående globala uppvärmning som sker till följd av förbränning av fossila bränslen kommer vädret och klimatet att förändras inom det närmaste århundradet. Perioder av torka kommer bli allt längre och kraftiga skyfall kommer bli vanligare. Under de senaste åren har både Malmö och Köpenhamn utsatts för förödande skyfall där ledningssystem, källare och städernas gator översvämmades. Som reaktion har efterfrågan på hållbar och resilient skyfallshantering blivit att större.

Den fortsatta urbaniseringen har lett till att stadsplanering måste fokusera på att förtäta befintliga städer istället för att exploatera omkringliggande mark, vilket i sin tur har gjort att gröna platser inne i städerna har fått ge plats till bebyggelse. Bristen på grönska och ökningen av kompakterad mark, har minskat städernas möjlighet att hantera både dagvatten och skyfall med naturlig infiltration och stängda hanteringssystem har byggts under mark för att spara plats. Vid kraftiga regn har ledningssystemen överbelastas och till följd har kostnaderna blivit skyhöga.

För att kombinera platseffektiva lösningar med hållbar vattenhantering har man nu skapat nya sätt att planera staden. Genom att konstruera publika platser - som lekplatser, torg, parker och aktivitetsytor - så att de kan temporärt fördröja stora mängder vatten, kan man ge en redan använd plats i staden fler funktioner. Publika platser som multifunktionella stadsrum blir en platseffektiv och hållbar lösning på skyfallsproblematiken.

,

Due to the ongoing global warming, caused by fossil fuels and carbon dioxide emissions, the weather and climate is changing. This is a challenge that needs to be accounted for in the designing of public spaces. For example, periods of drought will be longer and the frequency of cloudbursts will be higher. In recent years, cities, for example Malmö and Copenhagen, has seen devastating results of inadequate stormwater management. Hence, the demand for sustainable and resilient stormwater management has increased.

The continued urbanisation has called for the densification of our cities, rather than exploitation of rural land, which in turn has caused urban green spaces to decrease in favor of developments grey infrasctructure. The shortage of green space and soil compaction has lessened the ability of cityscapes to handle stormwater naturally, and in its place, most cities have a network of underground water pipelines. The inadequacy of this network has led to flooding when torrents have overloaded the pipes, with large negative economic consequences.

By combining space efficiency and sustainable stormwater management, new solutions to the problems needs to be developed. By creating public spaces - such as playgrounds, squares and parks
- in a way that allows them to be temporarily flooded, one can give already appropriated space multiple functions. Multifunctional public spaces is a space efficient and sustainable solution to the stormwater management issue.

Main title:När skyarna faller
Subtitle:publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden
Authors:Skogsmyr, Millicent
Supervisor:Bensch, Åsa
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:hållbar skyfallsplanering, öppen dagvattenhantering, klimatförändringar, grönblå infrastruktur, förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10681
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10681
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 10:31
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics