Home About Browse Search
Svenska


Berg, Moa, 2019. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mänsklighetens utveckling har lett till att den biologiska mångfalden är hotad. Städer expanderar på bekostnad av omgivande landskap och alla arter som lever där. På grund av detta fragmenteras, förändras och förstörs många djurarters habitat och gör att populationerna försvagas eller till och med dör ut. Förlusten av arter har gått så långt och med en så stor hastighet att fortare tror att vi går mot ett sjätte massutdöende.
För att bevaka och informera om den biologiska mångfaldens situation tas vart femte år en rödlista över Sveriges alla hotade arter fram. I detta arbete studeras några av dessa rödlistade arters behov av habitat. Syftet är att undersöka hur parker och trädgårdar skulle kunna ersätta och komplettera förlorade habitat och där igenom främja den biologiska mångfalden av djurarter. Parker och trädgårdar har sina speciella förutsättningar och hotade djurarter har sina specifika krav på habitat. Undersökningen resulterade i en Tabell över 21 rödlistade arter som bedömdes vara möjliga att främja i parker och trädgårdar.
Förhoppningen med arbetet är att inspirera privat- och yrkespersoner inom den gröna näringen att inkludera biologisk mångfald och rödlistade arter i sina trädgårdar och arbeten. Visionen är att när olika personer gör insatser på platserna de kan påverka så blir den gemensamma effekten betydande.

,

The development of society throughout history has led to a decrease in biodiversity. Cities are expanding at the expense of the surrounding landscape and all the species that live in it. Because of this, many animal habitats are fragmented, altered and destroyed, causing populations to weaken or even die. The loss of species has gone so far and at such a rapid rate that scientists starts to believe that we are moving towards a sixth mass extinction.
Every five years a red list of all threatened species in Sweden is produced in order to monitor and inform about the biodiversity situation. This essay studies some of those red listed species and their habitat. The purpose is to investigate how parks and gardens could replace and/or supplement lost habitats and thereby promote biodiversity of animal species. Parks and gardens have their special conditions and threatened animal species have their specific habitat requirements. The studie resulted in a list of 21 red listed species which would benefit from habitats in parks and gardens.
The essay hope to inspire people in the to include biodiversity and red-listed species in their gardens and work. The vision is that when many different people make conservation efforts, in the places they can influence, the joint effect becomes significant.

Main title:Hotade djurarter i trädgårdar och parker
Subtitle:bevarande av biologisk mångfald
Authors:Berg, Moa
Supervisor:Andreasson, Frida
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, habitatdegradering, park, trädgård, rödlista, djurarter, habitat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11062
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2019 07:14
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics