Home About Browse Search
Svenska


Romhagen, Erik, 2015. Samordning av gatans grävaktiviteter för friskare träd. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
959kB

Abstract

I takt med att våra städer förtätas och allt fler väljer att bosätta sig i städer krävs en fungerande och väl utbyggd underjordisk infrastruktur för att varje invånare ska ha tillgång till el, internet, telefoni, vatten och avlopp. Samtidigt finns en önskan om en grön och lummig stadsmiljö ovan jord, ofta i form av stadsträd. För att tillfredsställa båda behoven måste gatuträdens rötter och olika ledningar och kablar samsas i det högst begränsade utrymmet under gatan. Då grävningar genomförs i gatan med syfte att underhålla eller nyanlägga kablar och ledningar är risken stor att trädrötterna tar skada. Att begränsa antalet grävningar i gatan är en betydande faktor för att ge gatuträden goda förutsättningar att utvecklas och samtidigt minska antalet störningar i trafik, handel och andra samhällsfunktioner. Genom att i största möjliga mån samordna gatans olika grävaktiviteter till att utföras inom ett och samma projekt är mycket vunnet. Studiens syfte är att granska denna samordningsprocess i två medelstora svenska kommuner samt undersöka hur trädrötter påverkas av grävning. De två kommuner som medverkar i studien är Nässjö, en beställar- och utförarorganisation samt Eslöv, en beställarorganisation. Informanter vid kommunerna intervjuades under semistrukturerade former för att få en aktuell bild av hur respektive kommun arbetar med samordning. För att ge svar på hur grävning påverkar trädrötter studerades litteratur i ämnet. Även grävningsbestämmelser, utgivna av de två undersökta kommunerna, studerades i syfte att avgöra vilken betydelse dessa har för samordningsprocessen. Jämförelsen av de två kommunerna visar att samordningsprocesserna har stora likheter, trots kommunernas skilda organisationsformer. Vidare visar studien att de kommunala grävningsbestämmelserna tycks spela en mindre roll i utformningen av samordningsprocessen. Studiens resultat konstaterar det faktum att såväl författare av litteratur som yrkesverksamma är överrens om att det finns ett samband mellan skador på trädrötter orsakade av grävning och försämrad vitalitet hos träd. Detta samband uppenbarar sig vanligtvis först ett par år efter själva grävningen, något som gör det svårt att bevisa att den försämrade hälsan beror på en enskild grävning.

Main title:Samordning av gatans grävaktiviteter för friskare träd
Authors:Romhagen, Erik
Supervisor:Johansson, Kurt
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:samordning, gata, grävning, stadsträd, gatuträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4723
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Technology
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2015 11:28
Metadata Last Modified:19 Aug 2015 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics