Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Linus, 2021. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag
bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. Men vilka
värden bidrar specifikt träden med? En undersökning av trädens bidrag till de kulturella
ekosystemtjänsterna har genomförts genom en litteraturstudie av samtida forskning. En
sammanställning utifrån de kategorier av tjänster som hittats i litteraturen har skapats. Detta för
användning vid t ex argumentation vid bevarande eller nyplantering av träd. Idag finns exempelvis
Boverkets verktyg (ESTER 1.1) som är till för att kunna mäta värdet av de ekosystemtjänster som
finns på en plats. Detta för att i tidiga skeden av projektering jämföra om tjänster/värden försvinner
eller tjänas genom ny- eller ombyggnad av platsen. Detta verktyg är under utveckling.
Litteraturstudiens resultat kring kulturella ekosystemtjänster har jämförts mot innehållet i ESTER
1.1 och förslag på ändringar och tillägg har givits. Denna feedback har sedan samlats i en summering
som lämnats till Boverket.

,

The use of ecosystem services is becoming a more common way of showing the values of nature in
our day to day lives, where green infrastructure in urban landscapes plays a major role in this context.
Trees are fundamental to green infrastructure and to a multitude of functions. But what services and
values do specifically trees hold? A literature study comprised of contemporary science was
conducted to examine the contribution of trees to cultural ecosystem services. A compilation was
created, based on the categories of services found in the literature. The tool ESTER 1.1 from the
National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) can be used for measuring the value
of ecosystem services at a site. The purpose of this tool is to be used in the early stages of design,
measuring if services/values are lost or gained by the construction. This tool is still in development.
The results of the literature study has been used to examine ESTER 1.1 and make suggestions for
improvement. This feedback has been summarized and given to Boverket.

Main title:Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster
Subtitle:en översiktlig kunskapssammanställning
Authors:Nilsson, Linus
Supervisor:Deak Sjöman, Johanna and Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Randrup, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:träd, kulturella ekosystemtjänster, ESTER, urban skog, stadsträd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16609
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16609
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2021 08:08
Metadata Last Modified:28 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page