Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnéa, 2020. Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar : en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta arbete undersöker hur artdiversiteten bland buskar ser ut i Malmös centrala delar, samt skillnader mellan detta områdes inre och yttre delar. 400 slumpmässigt framtagna cirkelytor på 100 kvm inventerades och i varje cirkelyta uppskattades hur många procent av den som var hårdgjord yta, grönyta och buske/buskar. Sammanlagt identifierades 26 olika arter vid undersökningstiden, som var januari och februari 2020. I den inre delen fanns 8 arter som inte fanns i den yttre, medan 9 arter fanns i den yttre delen som inte fanns i inre delen av området. 9 arter var gemensamma för båda delarna. Artdiversiteten undersöktes med 10-, 20-, 30-regeln som hänvisar till att det inte bör finnas mer än 10 % av en art, 20 % av ett släkte eller 30 % av en familj i en stad. Arterna Syringa vulgaris och Symphoricarpos x chenaultii översteg 10 %, inga släkten översteg 20 % och familjen Rosaceae översteg 30 % av det undersökta buskbeståndet. Resultatet visar att artrikedomen bland buskar är relativt låg i de undersökta områdena och att det finns skillnader i artsammansättningen mellan olika delar av staden. Staden lever i vissa fall inte upp till 10-, 20-, 30-regeln, vilket kan resultera i en minskad resiliens mot skadegörare och patogener.

,

This paper investigates the species diversity amongst shrubs in the central parts of Malmö, Sweden, whilst looking at the differences between this area’s inner and outer parts. Inventory of 400 random sample plots á 100 square meters was taken and percentages of impervious surface, green area and shrubs were determined. 26 different species were found during the inventory period, which was conducted in January and February of 2020. In the inner area 8 species were found which were not present in the outer area. However, the outer area had 9 species which the inner area lacked. 9 species were found in both parts of Malmö. Using the 10-, 20-, 30-rule, the species diversity in Malmö was investigated. According to this rule, there should not be more than 10 % of one species, 20 % of one genus and 30 % of one family of plants in a city. The species Syringa vulgaris and Symphoricarpos x chenaultii both made up more than 10 %, no genus surpassed the 20 % barrier but the Rosaceae family made up more than 30 % of the plant material investigated. 26 different species were found, which makes the species richness fairly low in the investigated areas, and there are some differences in the species composition between the inner and outer areas of central Malmö. In some cases the city of Malmö does not hold up against the 10-, 20-, 30-rule which can result in lowered resilience towards pathogens and pests.

Main title:Artdiversitet bland den grå parkstadens buskar
Subtitle:en studie över buskdiversiteten i Malmös centrala delar
Authors:Andersson, Linnéa
Supervisor:Wiström, Björn
Examiner:Bellan, Patrick
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:10-, 20-, 30-regeln,, artdiversitet, artrikedom, buskar, diversitet, i-Tree, Malmö, urban, the 10-, 20-, 30-rule, diversity, shrubs, species diversity, species richness
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15543
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2020 08:59
Metadata Last Modified:19 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page